Diagnostik och behandling av EMS

En häst med karakteristiska fettansättningar på halsen och nacken, runt svansroten och längs överlinjen

Hur diagnostiseras EMS?

EMS kan diagnostiseras antingen genom att man tar ett blodprov när hästen har fastat i 12–14 timmar och mäter insulinnivån, alternativt kan man göra ett glukostoleranstest. Här ska hästen, efter att ha fastat, inta en specifik mängd glukos och därefter tas ett blodprov för att mäta insulinnivån.

Hos friska hästar kommer mängden insulin i blodet stiga måttligt efter intag av socker, men hos ponnyer och hästar med EMS kommer insulinmängden stiga abnormt.

Hur behandlas EMS?

Den mest effektiva behandlingen av EMS är en effektiv bantningskur! Hästar och ponnyer med EMS är ofta kraftigt överviktiga och här gäller det att hästen ska utfodras mycket restriktivt med ett foder som innehåller mycket lite socker och har ett lågt energiinnerhåll. Detta kombineras med att hästen motioneras ofta.

Om hästen har haft fång, börjar du med motionen först när detta är möjligt. Om möjligt kan det vara en fördel att börja med vattenträning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ge medicin som kan hjälpa att binda sockret i fodret så att det inte tas upp i blodet. Det är veterinären som avgör om din ponny behöver medicin utöver restriktiv utfodring och motion.

Mundkurv kan være en hjælp til vægttab

REKOMMENDATIONER vid ett 20 veckors träningsprogram

Träningen ska anpassas till hästens kondition och specifika förmåga. Konsultera din veterinär innan ett träningsprogram påbörjas.

 • För hästar efter avslutad fångbehandling, som har fått klartecken till motion av behandlande veterinär: Långsamt ökande träningsintensitet till minst 4 dagar per vecka med minst 30 min rask trav eller lugn galopp på mjukt underlag (ingen eller lätt ryttarvikt). Helst ska en hjärtfrekvens på 130-150 slag/min uppnås.
 • För hästar utan tidigare fångsymtom: Långsam ökning till minst 6 dagar per vecka minst 30 min galopp (hjärtfrekvens 150-170/min) med eller utan ryttare.

Tumregeln för Optimal viktminskning: 1 % av kroppsvikten per vecka.

Vid en strikt grofoderdiet med avseende på viktkontroll, tänk på att:

 • Väga höet vid varje utfodringstillfälle
 • Högivan ska bestå av maximalt 1,5% av kroppsvikten per dag (av kg torrsubstans (TS))
  Räkneexempel: 1,5 % kg (TS) av 500 kg häst:
  1,5 x 500/100 = 7,5 kg hö per dag
 • Vid uteblivet resultat: skär ner ytterligare på höransonen
 • ALDRIG mindre hö än 1,2% (TS) av kroppsvikten!
 • Upp till 30 % av grovfodergivan kan vid behov bytas mot halm av foderkvalitet
  (lägre energiinnehåll och förlängd ättid)
 • Portionera gärna ut fodergivan i mindre portioner över dagen
  (bidrar även till att motverka leda)
 • Avstå helt från kraftfoder, kraftigt bete och sockerrikt foder
  som äpplen och morötter!

Brist på näringsämnen?

En konsekvent och framgångsrik grovfoderdiet med fokus på viktminskning innebär, trots alla positiva effekter, också en risk för brist på vissa näringsämnen som inte tillfullo täcks av höransonen.

Ett problem mindre

Nutraxin® är en näringsbar speciellt utvecklad för hästar med foderrestriktioner i åtanke. Nutraxin® kompletterar en viktminskningsdiet med extra vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror. Näringsämnen viktiga för din häst men som ofta saknas i tillräcklig mängd i en strikt grovfoderdiet.

Nutraxin® innehåller dessutom 10 % kortkedjiga fruktooligosackarider (scFOS). scFOS är ett prebiotika vilket understödjer insulinkänsligheten och samtidigt stöttar den fysiologiska tarmfloran

Nutraxin® innehåller särskilt mycket biotin, metionin och zink. Dessa
näringsämnen är viktiga för återuppbyggnaden av skadade hovar, men
också som underhåll för redan friska hovar att förbli friska.