ACTH-Voucher

Om du redan har avtalat med din veterinär att ni ska ta ett blodprov för att mäta din hästs ACTH-nivå, så kan du skriva ut en voucher och ta med till veterinären.

Tänk på att du får betala veterinärens arvode för besöket och eventuell framkörningsavgift, endast blodprovet är gratis.

Viktigt att veta om vouchers:

  • Vouchers täcker enbart laboratoriekostnader hos LABOKLIN
  • Vouchers är giltiga under perioden 15. juni 2017 till 31. oktober 2017
  • En häst kan bara testas en gång
  • Vouchern kan inte användas till att monitorera en häst som redan står på behandling mot PPID
  • Denna voucher är endast giltig i Sverige
  • Betalning för laboratorieavgiften betalas av Boehringer Ingelheim direkt till LABOKLIN
  • Vouchern täcker inte avgifter för blodprovstagning, arvode eller resekostnader
  • Vouchern har ett värde på ca SEK 300,- och kan inte bytas till kontanter
  • Genom att fylla i vouchern ger man samtidigt sitt medgivande till att resultaten samlas in för statistiska beräkningar hos Boehringer Ingelheim (anonymiserad)

Error occured

Kupong är klar.

Har din häst fång?