ACTH-Voucher

Om du redan har avtalat med din veterinär att ni ska ta ett blodprov för att mäta din hästs Insulin och ACTH-nivå, så kan du skriva ut en voucher och ta med till veterinären.

Tänk på att du får betala veterinärens arvode för besöket och eventuell framkörningsavgift, endast blodprovet är gratis.

Viktigt att veta om vouchers:

  • Vouchers täcker enbart laboratoriekostnader hos Klinisk kemiska laboratoriet SLU
  • Vouchers är giltiga under perioden 15. juli 2019 till 31. december 2019
  • En häst kan bara testas gratis en gång
  • Vouchern kan inte användas till att monitorera en häst som redan står på behandling mot PPID
  • Denna voucher är endast giltig i Sverige
  • Betalning för laboratorieavgiften betalas av Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics direkt till Klinisk kemiska laboratoriet SLU
  • Vouchern täcker inte avgifter för blodprovstagning, arvode eller resekostnader
  • Värde av vouchern kan inte bytas till kontanter
  • Genom att fylla i vouchern ger man samtidigt sitt medgivande till att resultaten samlas in för statistiska beräkningar hos Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics (anonymiserad)

Error occured

Kupong är klar.

Har din häst fång?