Om PPID

PPID är en vanligt förekommande metabolisk störning hos framförallt äldre hästar. Runt 20 % av alla hästar över 15 år lider av PPID, men även yngre hästar kan drabbas av sjukdomen. Nyare studier har påvisat PPID hos hästar ända ner till fem års ålder.

Sjukdomen kallas i folkmun ”Cushings syndrom”, men till skillnad från andra djurarter har hästen inte problem med sina binjurar, istället är det regleringen av hormonerna från hjärnan som påverkas.

Muskelförtvining hos häst med PPID

Hos en PPID-drabbad häst sker det en nedbrytning av nerver i den del av hjärnan som heter hypotalamus, vilket medför att hästen inte producerar tillräckligt av ämnet dopamin. Detta leder till att det uppstår obalans i en lång rad av andra hormoner i kroppen, bland annat ACTH från hypofysen, insulin från bukspottkörteln och kortisol från binjurarna.

Den förhöjda halten av ATCH i blodet gör att hästens binjurar producerar för mycket av stresshormonet kortisol och att bukspottkörteln kan producera för mycket insulin. Detta resulterar i symptomen kopplade till PPID.

Eftersom det är själva ”kommandocentralen” för hormonerna som är i olag, kommer väldigt många hormoner i kroppen att råka i obalans och därför kommer symptomen på sjukdomen också att se mycket olika ut.

Några av symptomen på PPID förväxlas med ålderdom, t.ex. muskelförtvining och nedsatt prestationsförmåga. Eftersom hästar med PPID också löper en hög risk att utveckla fång är det viktigt att få en diagnos ställd vid misstanke om denna sjukdom.

Fett över ögonen