Om RAO

RAO är den vanligaste respiratoriska sjukdomen hos vuxna och äldre hästar

Läs mer

Kliniska tecken vid RAO

De första symptom på RAO är ofta reducerad prestation hos hästen

Läs mer

Behandling av RAO

Vid behandling av RAO är miljöåtgärder nödvändigt

Läs mer