Behandling av RAO

Vid behandling av RAO är en förbättring av miljön den viktigaste delen. Om du inte får kontroll på de miljöfaktorer som orsakar sjukdomen kommer hästen att fortsätta vara sjuk. Den viktigaste åtgärden är att minska antalet dammpartiklar som din häst exponeras för inomhus, då den är uppstallad.

Dåligt stallklimat bidrar till utvecklingen av RAO

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling av RAO omfattar läkemedel som minskar hästens reaktion på allergenerna i miljön, samt läkemedel som får muskulaturen runt luftrören att slappna av, så att luft lättare kan passera ut ur lungorna. Kortikosteroider (kortison) är läkemedelsgruppen som är  dämpar immunsystemets överreaktion på allergener i luften. Behandling med kortikosteroider kan genomföras med injektioner, men eftersom det ofta handlar om en långvarig medicinering är det enklare att ge det antingen i fodret eller genom inandning (inhalation).

Läkemedel som gör att muskulaturen runt luftrören slappnar av, kan också ges  antingen i fodret eller som inhalation. Det är din veterinär som tillsammans med dig avgör vad som är bäst för din häst. Det kan vara kortison eller bronkvidgande läkemedel, eller båda samtidigt.

10 tips för att hålla hästens luftvägar friska:

  1. Se till att ha god ventilation i stallet utan att det blir tvärdrag
  2. Undvik att luftfuktigheten i stallet blir alltför hög, särskilt på vintern
  3. Låt hästarna vara ute så mycket som möjligt varje dag
  4. Lagra inte hö och halm i samma rum där hästarna står uppstallade
  5. Använd hö av god kvalitet, det är bara i undantagsfall som man ska blötlägga hö (ska då blötläggas >12 timmar eller ångbehandlas).
  6. Håll stallet rent och försök hålla dammpartiklarna nere.
  7. Minska ammoniakångorna genom minst daglig mockning. Undvik att använda djupströbädd
  8. Undvik att använda halm som strö
  9. Ta en kraftig hosta på allvar. 84% av alla hosthästar har ett andningsproblem. Undvik att anstränga hästen om den har nästäppa eller andra tecken på luftvägsproblem
  10. Vaccinera hästen regelbundet. Kom ihåg att tävlingar, träningar med möten med många hästar och långa resor predisponerar hästen för luftvägsinflammation och infektioner