Återkommande hälta

De flesta hästägare kommer vara med om att deras häst vid något tillfälle blir halt. Faktiskt blir så många som 25% av alla hästar halta vid någon tidpunkt i sitt liv. Vissa hältor går snabb över vid till exempel en hovböld då hästen blir akut halt men där hältan också snabbt klingar av så fort man har dränerat bölden. Alla hältor går dock inte över av sig själva eller med enbart vila eller mindre åtgärder. Det kan bero på ett inflammationstillstånd som är smärtsamt och ger nedsatt funktion.

60 % av hältorna på häst anses vara artros som oftast utvecklas från synovit. Efter upprepade synoviter blir ledbrosket svagare och mindre funktionellt, även efter att inflammationen är borta. Det är lätt att komma in i en ond cirkel då skadat broskt leder till återkommande inflammationer. Därför ser man ofta att hältan återkommer och hästen måste behandlas igen.

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER