Behandling av Kvarka

Man kan vaccinera mot kvarka. För närvarande finns dock inget sådant vaccin marknadsfört i Sverige. De vaccin som finns ger i dagsläget inte heller ett fullständigt skydd. Hästar som genomgått infektion är däremot  skyddade under lång tid. Trots det kan en häst återinfekteras flera gånger med några års mellanrum.

Är hästen smittad och uppvisar symtom kan man på olika sätt se till att den är så komfortabel som möjligt, tills dess att den på egen hand kan bekämpa infektionen. Som nämnt är man som första åtgärd skyldig att kontakta sin veterinär som kan diagnosticera och på rätt sätt behandla hästen. Ofta inbegriper en sådan behandling antiinflammatorisk och febernedsättande medicin. Antibiotika sätts normalt inte in i samband med kvarkainfektion. 

 Skulle eventuella bölder bli stora och kraftigt ömmande kan veterinären i vissa fall besluta sig för att dränera dem. Det innebär att man lättar på trycket i bölden genom att tömma den på var. 

Man kan själv hjälpa sin häst genom att se till att hålla den i en ren och torr box med god ventilation. Utan att den står i drag eller blir allt för nedkyld. Har hästen svårt att tugga eller svälja på grund av infektionen kan man blötlägga fodret eller överväga att byta till ett mer lättillgängligt foder, t.ex uppblötta lucernpellets.

Hur ser prognosen ut?

De absolut flesta hästar som får kvarka tillfrisknar helt utan komplikationer. Det finns dock en liten risk att infektionen får spridning till andra delar av kroppen eller att hästen drabbas av immunmedierade sjukdomar som följd av en kvarkainfektion. 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER