Behandling med stamceller

Det bedrivs mycket forskning kring stamcellsterapi för halta hästar. Det finns idag möjlighet att behandla hästar med stamceller, både kroppsegna och från donatorhästar.

Ny forskning visar att stamceller från hästar som är målinriktade till broskceller har en unikt sätt att starta an reparationsprocess i hästens eget brosk. Stamcellerna har två sätt att utföra sin effekt på, det ena är att dämpa inflammationen i leden. Det andra är att ”kickstarta” en reparation av själva brosket.

Det finns flera olika sätt att ta ut och framställa stamceller till häst. Tex. Kan man ta celler från hästens egna fettväv eller benmärg och odla dom i ett laboratorium. Dessa metoder har dock visat sig ha varierad effekt, dels då inte alla hästar har stamceller av god kvalitet och dels för att dessa metoder medför en risk att man får med sig celler som ger in inflammatorisk och inte en antiinflammatorisk effekt i leden. 

© D. Gautier

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER