Integritetspolicy

Detta sekretessmeddelande beskriver hur Boehringer Ingelheim AB (i fortsättningen “Boehringer Ingelheim”, “vi”, “vår”, “oss”) hanterar dina personuppgifter på den här webbplatsen. I alla sammanhang kommer vi att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning avseende dataskydd och integritet (t ex dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
 

1. Användning av uppgifter och rättslig grund

1.1 Kontaktformulär och andra efterfrågade tjänster

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna förse dig med överenskomna eller efterfrågade tjänster på den här webbplatsen:

 • om du registrerar dig och loggar in, 
 • om du deltar i kurser eller utbildningstillfällen,
 • oom du skickar frågor till oss om produkter eller möjliga biverkningar.

Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) b) och artikel 6 (1) c) i GDPR om du skickar information om möjliga biverkningar (specifik information om biverkningar finns i avsnitt 6).

1.2 Log data

När du använder webbplatsen sker en tillfällig lagring av vissa data, inklusive data som skickas av webbläsaren (t ex IP-adress, typer av cookies, föregående webbplats, tid och datum, visat innehåll). Vi använder dessa data för att du ska kunna använda vår webbplats och, vid behov, för att se över och hävda våra och tredje parts rättigheter i händelse av skada eller brott mot rättsliga bestämmelser, våra användarvillkor och tredje parts rättigheter. Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) b) i GDPR. Loggfilerna kommer att lagras så länge som krävs för respektive syfte, i princip inte mer än 14 dagar.

1.3 Cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies (små textfiler som lagras i din webbläsare) och liknande teknologier, till exempel spårpixlar, web beacons och clear GIFs (som läggs till på webbsidan), som alla i fortsättningen benämns “cookies”. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de olika typerna av cookies. 

1.3.1 Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies behövs för att webbsidan ska fungera korrekt. Dessa cookies gör webbplatsen användbar genom att tillhandahålla grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen eller språkinställningar. Eftersom dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du inte inaktivera dem. Vi baserar den relaterade behandlingen av personuppgifter på artikel 6 (1) b i GDPR, de bestämmelser som gäller för våra tjänster. 
 
De nödvändiga cookies vi använder för att kunna tillhandahålla den här webbplatsen är bland annat cookies som

 • upptäcker när en användare använder Java Script, 
 • tillåter en användare att ta emot sidinnehåll från en av många servrar när användaren navigerar på sidan,
 • avgör om och vilken cookie-kategori en användare har accepterat i cookie-banner,
 • upprätthåller användarens status i samtliga sidförfrågningar.

Livslängden på de nödvändiga cookies vi använder varierar mellan den session då de används och ett år. 

1.3.2 Cookies för webbplatsoptimering

Baserat på ditt godkännande (artikel 6 (1) a i GDPR) använder vi cookies för att våra webbplatser ska fungera effektivare, och för att känna igen din enhet vid följande besök för att få information och statistik om din användning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det innebär några nackdelar för dig och med framtida effekt. Vi använder följande tjänster från tredje part: 
 

Adobe Analytics (Omniture) 
Om och så länge du samtycker, använder vi cookies från Adobe Analytics, en webbanalysservice som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics använder cookies för Boehringer Ingelheims räkning för att analysera all trafik och användningsmönster. Livslängden på dessa cookies varierar mellan den session då de används och tre år. Den IP-adress som samlas in av en cookie anonymiseras innan den geopositioneras. Dessutom ersätts den av en generisk IP-adress. Adobe kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan information som Adobe har. Du kan förhindra att Adobe samlar in och använder informationen (cookie och IP-adress) i inställningarna på http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html eller genom att ändra dina inställningar här. 

GoogleAnalytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor som hjälp vid analyser av hur användare använder webbplatsen. Om du befinner dig inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer din IP-adress att förkortas av Google innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google har själv certifierat sin överensstämmelse med EU-U.S. Privacy Shield-ramverket. På uppdrag av Boehringer Ingelheim kommer Google att använda denna information i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster i relation till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs från din webbläsare som del av Google Analytics kommer inte att associeras med några andra uppgifter som Google har. Dessa analyser hjälper oss att förbättra våra tjänster.  Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) f) i GDPR. Du kan förhindra att uppgifter (inklusive din IP-adress) som genereras av kakan överförs till Google om du hämtar och installerar detta insticksprogram för webbläsare.

 
De cookies som hör samman med denna service gör det till exempel möjligt för oss att 

 • skapa ett unikt ID för användare och spåra besökare på våra olika domäner,
 • avgöra om cookies är aktiverade
 • inhämta statistik över användarens besök på webbplatsen
 • fastställa tiden (i dagar) mellan två besök av samma användare,
 • ta reda på antalet besök av en en enskild användare.

1.3.3 Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies som gör att vi kan följa användare till andra webbsidor för att visa annonser som är relevanta och engagerande för den individuella användaren. Vi baserar denna hantering på ditt samtycke (artikel 6 (1) a i GDPR), som du när som helst kan återkalla utan att det innebär några nackdelar för dig och med framtida effekt genom att ändra dina inställningar under denna länk.
 
Vi använder följande tjänster från tredje part:
 

Facebook Custom Audience och Instagram (Pixel):
Vi använder basversionen av Facebook-pixeln för att visa personligt anpassade annonser från oss och tredje part för dig på Facebook- och Instagram-plattformarna. Facebook och Instagram drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook").

Av detta skäl förser vi Facebook med information om din användar-aktivitet på vår webbsida och viss annan personlig information (t ex din pixel-ID och aktuell Facebook-cookie) via en pixel. Dessa data innefattar men är inte begränsade till så kallade http-rubriker (t ex din IP-adress och information om din webbläsare) och klickdata (dvs de knappar du klickat på på vår webbplats och en beskrivning av dessa och av besökta webbplatser). På så sätt kan besökare på vår webbplats, när de besöker de sociala nätverken Facebook or Instagram eller andra webbplatser som också använder funktionen, se intresse-baserade annonser ("Facebook-annonser" / "Instagram-annonser"), och vi kan göra vår webbplats ännu mer intressant för dig.
 
På grund av de marknadsföringsverktyg som används bygger din webbläsare automatiskt en direkt koppling till Facebook-servern. Vi kan inte påverka i vilken utsträckningen de data som samlas in av Facebook med hjälp av pixeln används eller kommer att användas. Genom integrering av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har besökt och tittat på ett av våra online-erbjudanden, eller att du har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Facebooks tjänster kan Facebook koppla samman ditt besök med ditt privata konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad på Facebook kan det vara möjligt för dem att spåra din IP-adress och/eller ytterligare identifieringsdata. Facebook-pixeln gör det möjligt för oss att mäta, utvärdera och optimera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersöknings-ändamål. Vi får bara anonyma rapporter från Facebook.
 
För inloggade användare är det även möjligt att avaktivera funktionen "Facebook Custom Audiences" på www.facebook.com/settings/. För mer information om Facebooks insamling och användning av denna information och dina rättigheter och val för att skydda din integritet, se Facebooks sekretesspolicy (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av Facebook-pixeln med framtida effekt genom att följa denna länk: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra det måste du vara inloggad på Facebook eller Instagram. Mer information om Facebooks datahantering finns på www.facebook.com/about/privacy.
 
Twitter (konverteringstagg)
Vi har även inkluderat Twitter-servicens remarketing-funktion på vår webbplats. Den tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Med Twitters remarketing-funktion kan vi erbjuda dig annonser som baseras på dina intressen på Twitter-plattformen. För att möjliggöra detta använder Twitter så kallade "taggar”. Denna tagg används för att registrera såväl besök på vår webbplats som användning av data (t ex all interaktion som rör de annonser som visas, exempelvis klick på länkar, retweets eller gilla-markeringar) på ett pseudonymt, icke-personligt sätt. Om du sedan besöker Twitter kommer integrerade annonser att visas baserat på dina intressen. Twitter kommer sedan att få information från din webbläsare om att din enhet har besökt vår webbsida. Om du är registrerad för en Twitter-service, kan Twitter hänföra besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Twitter eller om du inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kan upptäcka och lagra in IP-adress och andra identifikationsmarkörer. Den information som genereras av taggarna överförs till en Twitter-server i USA och lagras där. 
Mer information om hur man inaktiverar denna funktion på Twitter finns på https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Mer information om Twitters databehandling finns på https://twitter.com/de/privacy.
 
LinkedIn (Insight Tag)
Vi använder även konverteringsspårning på vår webbplats med LinkedIn Insights Tag, ett verktyg från LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland  Därför är LinkedIn Insights Tag integrerad i vår webbplats och en cookie sparas på din enhet av LinkedIn. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats och din IP-adress inhämtas. Även tidsstämplar och händelser som till exempel sidvisningar lagras. Det gör det möjligt för oss att statistiskt utvärdera användningen av vår webbplats så att vi kan förbättra den kontinuerligt. Vi får till exempel veta viken LinkedIn-annons eller vilken interaktion på LinkedIn som gjorde att du besökte vår webbplats. Det gör att vi kan få bättre kontroll över hur våra annonser visas.
För mer information om konversionsspårning, se https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Observera att LinkedIns data kan lagras och processas på ett sätt som gör det möjligt att koppla samman dem med respektive användarprofil och att LinkedIn kan använda dessa data för sina egna annonseringssyften. För mer information, se LinkedIns integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan hindra LinkedIn från att analysera ditt användarbeteende och från att visa intressebaserade rekommendationer på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 
 
Shariff-lösning för sociala medieplattformar:
Vi har lagt till knappar från olika sociala medieplattformar (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram och Pinterest) på vår webbplats. När du klickar på någon av dessa knappar tas du till vår företagssida på respektive plattform. För att skydda din integritet använder vi den så kallade Shariff-lösningen: Det är bara när du klickar på knappen till en av leverantörerna av sociala medier (t ex Facebook) på vår webbplats som en direkt anslutning etableras till respektive leverantör, som kan finnas i USA. Om du är inloggad på ditt användarkonto hos respektive leverantör kan dina profildata kompletteras med information som inhämtats om hur du använder innehållet på vår webbplats. Det är respektive leverantör som är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Mer information om hanteringen av personuppgifter finns på respektive leverantörs webbplats.
 

1.4 Ytterligare skäl till att vi hanterar dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • tillvarata våra legitima intressen, inklusive att:
  (i) genomföra en företagstransaktion (t ex omstrukturering av företaget, försäljning eller tilldelning av tillgångar, fusion), och
  (ii) skydda våra rättigheter eller vår egendom, upprätthålla våra användarvillkor och juridiska meddelanden och för att upprätta, utöva och försvara juridiska anspråk.
 • uppfylla våra juridiska skyldigheter, eventuella domstolsbeslut eller andra bindande beslut,
 • med ditt samtycke för andra ändamål, exempelvis prenumeration på ett nyhetsbrev; du har då möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

2. Dataöverföring

Vi kan lämna ut personlig information till tredje part.

2.1 Rapporteringskrav till tillsynsmyndigheter och verkställighet av rättigheter 

Vi kan lämna ut personuppgifter i samband med farmakovigilans i enlighet med avsnitt 6. 
 
För att skydda våra eller tredje parts rättigheter kan vi även lämna ut uppgifter till rättighetsinnehavare, konsulter och myndigheter i enlighet med lagbestämmelser.

2.2 Tjänsteleverantör 

Vi anlitar tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna dataskyddsinformation. Dessa tjänsteleverantörer behandlar uppgifterna endast för våra räkning, i enlighet med våra instruktioner och under vår kontroll i enlighet med denna integritetsdeklaration.
 
En av dessa tjänsteleverantörer är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 River-walk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, som tillhandahåller data- och webbanalystjänster. 

2.3 Boehringer Ingelheim-företag

Som en del av en global företagsgrupp engagerar vi andra Boehringer Ingelheim-företag som bistår oss med databehandlingen. Dessa koncernföretag behandlar uppgifterna uteslutande för de syften som anges i denna dataskyddsdeklaration.

2.4 Dataöverföring till mottagare utanför EU

Vissa av dessa tjänsteleverantörer och Boehringer-företag behandlar personuppgifter utanför EU. I dessa fall säkerställer vi ett dataskydd som är tillräckligt för att följa europeisk lagstiftning (vanligtvis genom EUs standardkontraktsklausuler som publicerats av Europeiska kommissionen).

3. Särskilt integritetsmeddelande för farmakovigilans

Om du rapporterar biverkningar eller annan relevant information om farmakovigilans avseende en Boehringer Ingelheim-produkt kommer vi enbart att använda och dela med oss av denna information i farmakovigilanssyfte. (Farmakovigilans är upptäckt, bedömning, förståelse och förebyggande av biverkningar eller något annat läkemedelsrelaterat problem.) 
 
Samtliga rapporter kommer att överlämnas till Boehringer Ingelheim International GmbH, som handhar den globala säkerhetsdatabasen.
 
Boehringer Ingelheim är skyldigt att rapportera relevant information om farmakovigilans till hälsomyndigheter över hela världen (inklusive länder som kan ha en annan nivå av dataskydd än EU). Rättslig grund: Artikel 6 (1) c), och för överföringar utanför EU artikel 6 (1) f) och artikel 49 (1) e) i GDPR.
 
Rapporterna kommer att innehålla information om händelsen men endast begränsade personuppgifter:

 • Avseende patienter kommer rapporten endast att innehålla ålder, kön och de initialer som angetts, men aldrig patientens namn. 
 • Avseende de rapporterande individerna kommer rapporten att innehålla namn, yrke (t ex läkare, farmaceut), initialer eller adress, e-post och telefonnummer som anges. Kontaktinformationen krävs för uppföljning med rapportören för att få hög kvalitet och fullständig information om biverkningar. Om rapportören inte vill lämna sin kontaktinformation till Boehringer Ingelheim eller till myndigheterna anges ”Sekretess” i rapportörens namnfält.

Om dina uppgifter delas med andra Boehringer Ingelheim-företag, affärspartner eller tjänsteleverantörer utanför EU kommer vi att tillhandahålla ett adekvat skydd av personuppgifter.
 
Eftersom rapporter om biverkningar är viktiga av folkhälsoskäl, förvaras dessa rapporter i minst tio år efter att produkten har återkallats i det sista landet där produkten marknadsförs.  

4. Radering

Boehringer Ingelheim behandlar dina personuppgifter så länge som behövs för hanteringen, vilket huvudsakligen är att tillhandahålla de av våra tjänster som du efterfrågat. Det innebär till exempel att vi skickar nyhetsbrev till dig så länge du inte avslutar din prenumeration och att vi lagrar dina användarkontodata (inloggning, yrke, namn etc) så länge du har ett användarkonto hos oss. 
Vi behåller personlig information så länge det behövs för det eller de specifika affärsändamål som den samlades in för. Om du återkallar ditt samtycke, tar bort användarkonton eller gör invändningar mot databehandlingen kommer vi att ta bort den sparade informationen som inom rimlig tid. 
 I vissa fall är vi skyldiga att behålla data för att följa lagstadgade lagringsperioder (t ex i samband med biverkningsrapportering). I sådana fall kommer vi att se till att dina uppgifter endast används för att uppfylla lagringsskyldigheterna och inte för andra ändamål.

5. Dina rättigheter

Med förbehåll för begränsningar i tillämplig lag har du rätt till tillgång, rättelse, begränsning, radering och portabilitet av dina personuppgifter, liksom rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande.  
 
Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
 
Rätt att göra invändningar:
 I den utsträckning vi baserar behandlingen på våra berättigade intressen kan du välja bort sådan behandling när som helst. I dessa fall kommer vi inte längre att behandla sådana personuppgifter om inte våra intressen är överordnade. Du har när som helst rätt att invända mot att personuppgifterna används för direkt marknadsföring. Du kan även göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för överföring till myndigheter utanför EU som beskrivs ovan i avsnitt 6 för ärenden om farmakovigilans såvida inte Boehringer Ingelheims intressen är överordnade.
 
Skicka din begäran eller eventuella frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter till:
 
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
Box 467
201 24 Malmö, Sverige
E-post: DataProtectionOfficerMIDI.AMZ@boehringer-ingelheim.com
 
Om du inte är nöjd kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för integritet i ditt land eller till ansvariga för BI:
 
Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
 
Senaste uppdateringen: September 2023