Diagnostisering av magsår

Hur diagnostiserar man magsår hos hästar?

Det bästa sättet att avgöra om hästen har magsår är genom gastroskopi. Gastroskopi innebär att hästens magsäck blir undersökt med kamera. Man använder då ett gastroskop (slang med kamera i ena änden) som är 3-3,5 meter långt. Det förs in genom hästens ena näsborre och vidare längs matstrupen hela vägen till magsäcken. Vanligtvis undersöks både magsäck och första delen av tunntarmen vid enendoskopi. Hästen fastas 18-24 timmar innan undersökningen för att se till att undersökningsförhållandena är så bra som möjligt för att kunna se så stor del av magsäcken slemhinna som möjligt. Hästen får vid undersökningen också lugnande medicin (sedering) för att den ska stå stilla. I viss fall används också brems. Veterinären graderar och beskriver de sår som ses i den vita delen och beskriver hur såren ser ut och var de sitter, i den röda delen.
 

Riskfaktorer

Det forskas intensivt för att exakt precisera vilka faktorer som påverkar utvecklandet av magsår. Idag vet man att det finns ett klart samband mellan management och utvecklingen av magsår. Man har bland annat visat att löp- och ridhästar i halvhård till hård träning har en klart ökad risk att utveckla magsår. Vidare har man sett att hästar med tillräcklig vatten- och grovfodertillgång, samt de på lösdrit har nedsatt risk att utveckla magsår.

Riskfaktorer:

  • Hård tärning/ långa träningspass
  • Träning 5 eller fler gånger per vecka
  • Begränsad grovfodertillgång
  • Diet baserad på hög andel kraftfoder
  • Färre än 3 utfodringstillfällen per dag
  • Annan sjukdom
  • Stress vid långa resor/ transporter
  • Stressande uppstallingsförhållanden
  • Stora mängder grovfoder per utfodring


Varför är hästen så utsatt?

Som hos de flesta andra djur producerar hästarna magsyra för att kunna bryta ned fodret som de får i sig. Då hästar av naturen är betande djur frisätts magsyra kontinuerligt, även när hästen inte äter. Magsyra neutraliseras av fodret som hästen får i sig. Om hästen står ”tom”, dvs. utan mat, ansamlas magsyran i magen. Hästar som har begränsad tillgång till grovfoder stora delar av dagen och där dieten består av stora delar kornprodukter (stärkelse), har en större risk för magsår jämfört med hästar vars diet till största delen består av grovfoder.

Vid träning, speciellt under hårdare träning, ökar trycket i magsäcken varvid maginnehållet pressas upp i den vita delen av magsäcken. Denna del av magsäcken är känsligare för syra varvid sår lätt kan uppstå. Träning reducerar även blodtillförseln till magsäcken vilket ger försämrat skydd och läkning.

 

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER