Metabola sjukdomar

Mer än 90 % av hästar med fång har en underliggande metabol sjukdom. Läs mer om de vanliga metabola sjukdomarna.

Metabola sjukdomar: Fång, PPID och EMS

Orsak till fång är ofta en metabol sjukdom. De två vanligaste metabola sjukdomarna hos häst är Ekvint Metabolt Syndrom (EMS) och Pituitary Pars Intermedia Dysfunktion (PPID) som tidigare kallades Cushings Syndrom. Läs mer nedan om fång, EMS, PPID och vad du kan göra för din häst.

PPID

PPID är en vanligt förekommande metabol störning hos framförallt äldre hästar. Runt 20 % av alla hästar över 15 år lider av PPID, men även yngre hästar kan drabbas av sjukdomen. Nyare studier har påvisat PPID hos hästar ända ner till sju års ålder.

LÄS MER

EMS

EMS är en förkortning av Ekvint Metabolt Syndrom och kan jämföras med diabetes hos människor

LÄS MER

Fång

Fång är en fruktad och potentiellt mycket smärtsam sjukdom. Det finns många negativa associationer kopplade till åkomman, där avlivning i slutänden kan vara den enda alternativet.

LÄS MER

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER