Förebyggande av influensa

Den bästa förebyggande åtgärden är att i bästa möjliga mån undvika att hästen utsätts för smitta. Det gör man bäst genom att vaccinera. Det är av vikt att samtliga hästar i samma stall vaccineras. Även de som inte tävlas eller på annat sätt normalt kommer utanför gården. Viruskoncentrationen kan nämligen bli så hög hos dessa hästar att smittrycket ökar så pass att även vaccinerade hästar drabbas av sjukdom. Om än oftast med mildare förlopp än hos de hästar som inte har vaccinerats.

Då influensavirus hela tiden muterar är det mycket viktigt att man använder ett vaccin som är så uppdaterat som möjligt. På så sätt kan man bäst skydda sin häst mot infektion.

Skulle ett influensautbrott pågå i ens närområde kan man försöka skydda hästarna genom att praktisera god stallhygien:

  • Tvätta och sprita händerna ofta och speciellt mellan det att du hanterar olika hästar.
  • Använd enbart nytvättade kläder och rena skor i stallet.
  • Engångskläder kan vara ett alternativ om man besöker flera olika stall.
  • Utrustning tvättas och/eller rengörs noga mellan använding på olika hästar.
  • Kläder och utrustning skall desinficeras som minst vid arbetsdagens slut, helst mellan varje använding.
  • Begränsa trafiken mellan olika stallar och andra uppstallningsområden.
  • Använd inte samma krubba, vattenspann eller borstar till flera hästar.
  • Undvik att låta hästarna hälsa på varandra eller lukta på varandras gödsel. 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER