Hästinfluensa

Influensa är en av de mest utbredda virusinfektioner man ser hos häst. Därför har de flesta förbund infört regler kring vaccination mot influensa. Det är en ytterst smittsam sjukdom som när den uppstår orsakar stor skada. Europa genomgick en omfattande hästinfluensaepidemi 2019. Smittan spred sig från kontinentaleuropa och denna gång drabbades England hårdast, men Sverige gick inte heller fri.

Sjukdomen i sig själv är sällan dödlig men gör hästen mer mottaglig för bakteriella sekundärinfektioner och andra följdsjukdomar. Utöver detta bidrar influensa till en ökad risk att hästar utvecklar astma som följd av sjukdomen.

Hur sprids viruset?

Virus sprids genom luften och kan i rätt förhållanden spridas upp till 2 kilometer.

LÄS MER

Symtom på hästinfluensa

Symtomen på hästens influensa påminner mycket om de symtom vi ser hos människor.

LÄS MER

Förebyggande av influensa

Den bästa förebyggande åtgärden är som tidigare nämnt att i bästa möjliga mån undvika att hästen utsätts för smitta.

LÄS MER

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER