Luftvägssjukdomar

Luftvägsjukdomar hos häst delas upp i infektiösa och icke infektiösa. Läs mer om vad skillnaden är och vad du kan göra för din häst.

Kvarka, EHV, influensa och astma

Infektiösa sjukdomar kommer av bakterier och virus tex kvarka, EHV och influensa. Icke infektiösa sjukdomar är tex astma som uppstår av påverkan i miljön, tex damm och mögel. De icke infektiösa sjukdomarna är oftast genetiskt betingade.

Astma

Det finns många anledningar till att en häst hostar. Som hästägare är det viktigt att du reagerar och agerar i ett tidigt skede om din häst börjar hosta. Det är aldrig normalt för en häst att hosta, oavsett om det sker under ridning, eller när den står i sin box i stallet. Den vanligaste orsaken

LÄS MER

EHV

EHV är en virusinfektion som kan orsaka allvarlig sjukdom hos häst. Primärt drabbas luftvägarna och nervsystemet. Utöver det orsakar det abort hos dräktiga ston.

LÄS MER

Kvarka

Kvarka är en bakteriell infektion i hästens övre luftvägar. Sjukdomen orsakas av bakterien Streptococcus Equi spp Equi. Det är en ytterst smittsam sjukdom som ger hög feber, bölder, gult (purulent, varigt) näsflöde och svullna, ömmande lymfknutor mellan ganascherna.

LÄS MER

Hästinfluensa

Influensa är en av de mest utbredda virusinfektioner man ser hos häst. Därför har de flesta förbund infört regler kring vaccination mot influensa. Det är en ytterst smittsam sjukdom som när den uppstår orsakar stor skada. Europa genomgick en omfattande hästinfluensaepidemi 2019. Smittan spred sig

LÄS MER

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER