Visste du att hösten är bästa tiden att testa hästen för PPID?

SEP 2020

På hösten stiger ACTH nivån i blodet på både friska hästar och hästar med PPID. Detta gjorde att man tidigare trodde att man inte kunde mäta ACTH på hösten.

Ny forskning visar att ACTH nivån hos hästar med PPID stiger ännu mer än hos friska hästar. Skillnaden mellan grupperna är stor och gråzonen minimeras. På grund av den naturliga stigningen  i ACTH på hösten har laboratorierna ett annat referensintervall.
Därför rekomenderar experterna också nu att dom hästar som redan står på behandling och som ska kontrolleras gör sin årliga blodprovstagning på hösten.

Dom hästar som inte ännu har fått en diagnos kan med fördel också testas på hösten som är den perioden på året då osäkerheten kring resultaten minimeras.

 
Caption

 

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER