Pain Face

Vad är hästens Pain Face ?

Pain Face

Det kan vara mycket svårt att avgöra om en häst har ont - även för erfarna hästägare . Därför går för många hästar runt med oupptäckt smärta. Men efter grundlig forskning har man lyckats dechiffrera hästens "Pain Face" - det vill säga de förändringar i ansiktet som signalerar smärta . Detta innebär att det nu är mycket lättare att bedöma om en häst har ont och kanske behöver behandling. En viktig förutsättning för bättre hästvälfärd och långsiktigt presterande på en hög nivå.

Lär dig de fem tecknen

En häst med smärta visar oftast flera av följande tecken. Ju fler och ju mer uttalad karaktär, desto högre smärta.

1
2
3
4
5

Bilden är vänligen utlånad av veterinär Ph.D. Karina Bech Gleerup.

1

"Sänkta" öron
Avståndet mellan öronen ökas. Öronen sänks och drar sig oftast utåt eller bakåt. Ofta står de i motsatt riktning till varandra, eller de rör sig asymmetriskt.

2

Triangulärt öga
Spänd och tillbakadragen blick. Spänd och sammandragen muskulatur runt ögonen, vilket ger ett karakteristiskt vinklat utseendet på ögonlocket.

Föregående
3

Utvidgade näsborrar
Näsborrarna blir kantiga och utvidgade jämfört med den normala, avlånga kommaliknande formen. Detta syns tydligast när hästen andas in.

Föregående
4

Spända ansiktsmuskler
Musklerna på sidan av hästens ansikte blir mera spända och markerade.

Föregående
5

Kantig mule
Ökad spänning i läppar och kind ger en mer kantig form med sammanpressade läppar och en plattare haka jämfört den mjuka runda formen hos avslappade hästar.

Föregående

Testa dig själv
Kan du se om
hästen har
ont?

Titta på dessa
videoklipp eller foton
och bedöm graden
av smärta på skalan.

Start

Mät om din
egen häst visar
tecken på smärta

Klicka här och prova ett mobilt smärttest. Ta med testet till din häst och bedöm direkt på plats om den visar tecken på att ha ont.

START!

Bakgrund om Pain Face

Pain Face handlar inte enbart om att hästägaren ska kunna upptäcka smärta och få tillkallat veterinären för behandling i syfte att öka hästens välbefinnande. Det handlar naturligtvis också om att hästägaren ska ta kontakt med sin veterinär för att få diagnostiserat det bakomliggande smärtframkallande sjukdomstillståndet. Pain Face är ett viktigt komplement till de andra smärtsignalerna som hästen kan sända ut.

Är det en smärta som kommer från huden? Är det smärta från ligament, senor, leder, muskler, bindväv eller större sår? Eller är det smärta från inre organ som till exempel kolik – en smärta som kan vara svår att fastställa orsak till.

Pain Face materialet är utvecklat med bakgrund av artikeln ”An equine pain face” av veterinär Ph.D. Karina Bech Gleerup och medförfattare, Köpenhamns Universitet.

Risken för kroniska skador

Vår önskan är att många fler smärtpåverkade hästar upptäcks i tid, så att smärtan kan utredas och en mer målriktad behandling sätts igång innan skadorna eventuellt blir kroniska.

Sätter man in behandling i tid ökar chansen för fullständig avläkning. Man undviker den många gånger mycket dyrare och ofta långvariga behandlingen av kroniska skador, och man undviker inte minst att vara tvungen att avliva hästen.

För dig som hästägare kan det att upptäcka lindrig smärta i tid betyda skillnaden mellan en god och en dålig prestation och upplevelse tillsammans med din häst, både till daglig träning och till tävling. Kan du uppfatta och dechiffrera hästens små signaler, kan det bidra till att göra skillnaden på om din häst får en kort avbruten karriär eller en lång framgångsrik sådan.

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER