Hur smittar herpes?

Luftvägsinfektion med hästens herpesvirus (EHV) kan smitta på olika sätt. Virus återfinns primärt i det klara sekret som kommer från näsborrarna på en infekterad häst. På så vis kan det överföras direkt, via kontakt med annan häst eller indirekt via utrustning och miljö. Virus överlever under normala förhållanden i >7 dagar. Dock kan det under, för viruset, optimala förhållanden överleva så länge som en månad. 

I aborterade foster och fosterhinnor påträffas virus i stora mängder. Detta gör dessa till en viktig smittväg även för luftvägsinfektion med herpes. Förutsatt att aborten orsakats av EHV-1 eller EHV-4 som kan orska både luftvägssjukdom och abort hos häst. 

Efter genomgången infektion med EHV-1 eller EHV-4 ligger viruset latent i nervvävnad. Här kan det ligga i ”dvala” under resten av hästens liv och reaktiveras när hästens immunförsvar försvagas eller sätts under stor belastning. Till exempel vid sjukdom eller annan stress. Under rätt förutsättningar återaktiveras viruspartiklarna. Då kan spridningen till friska hästar som den drabbade hästen är i kontakt med ske direkt, eller via miljön. 

Hästar som har/ har haft en herpesvirusorsakad luftvägsinfektion kan också få komplikationer i form av neurologiska symtom (EHV-1) eller herpesinducerad virusabort (EHV-4).
 

Symtom på herpes i luftvägarna

Som beskrivet är graden av luftvägssymtom orsakat av hästens herpesvirus, beroende av den enskillda hästens immunstatus. Oftast ses dock någon eller några av de vanligaste symtomen i någon grad. 

Dessa kan vara:

  1. Feber( dvs. kroppstemperatur över 38,5 °C)
  2. Svullna lymfknutor under/mellan käkgrenarna. (dessa är vanligen i storlek med valnötter men blir svullna och ömma vid infektion)
  3. Klart nosflöde från båda näsborrar
  4. Aptitlöshet
  5. Nedsatt allmäntillstånd/ depression


 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER