Om artros

Artros är vanligt förekommande hos äldre hästar och beror på skador på ledbrosket

Läs mer

Symptom vid artros

Artros visar sig ofta som stelhet och eventuellt ovilja att röra sig.

Läs mer

Behandling av artros

Behandling av artros syftar till att minska smärtan och stelheten

Läs mer