Symptom vid artros

Vilka är symtomen på artros?

Artros visar sig ofta som stelhet och eventuellt ovilja att röra sig. När hästen blir uppvärmd brukar stelheten ofta klinga av. På senare stadier upplevs artros som faktisk hälta på ett eller flera ben. Oftast handlar det om en låggradig hälta. Ihållande svullnader i och runt leder och senskidor kan vara tidiga tecken på att hästen har en överansträngning och bör därför tas på allvar. Likaledes bör akut hälta hos åldrande hästar tas på allvar och man bör titta efter tecken på skador i senor och ligament. Snabb behandling och boxvila kan förbättra prognosen för en sådan skada.

Tidiga tecken på artros

 1. Ändrat beteende
 2. Hästen ligger ner mer
 3. Stelhet
 4. Vilar mycket på ett ben eller växelvis mer på ett ben jämfört med ett annat
 5. Värme runt den påverkade leden
 6. Nedsatt aptit

Kroniska tecken på artros

 1. Värme runt den påverkade leden
 2. Svullnad
 3. Reducerad rörlighet i leden
 4. Smärta vid beröring/tryck på benen
 5. Hälta som kan klinga av under uppvärmning

Senor och ledband åldras också

Senor och ledband får med ålder ofta mindre styrka och tonus. Det ses ofta på bakbenen där hästen "sjunker ner i kotlederna" på grund av minskad styrka i gaffelbandet. Skador på senor och ledband hos den åldrande hästen går dessvärre ofta hand i hand med dålig hovvård, fång, åldersbetingad vävnadsnedbrytning, reducerad motion/träning, självförvållade hagskador eller övervikt.

Motionera hästen skonsamt

Här sker skadorna på senor och ledband:

De fem vanligaste ligament- och senskadorna hos den åldrande hästen är:

 1. Inflammation i förstärkningsbandet till de djupa böjsenorna på frambenen
 2. Skador på den djupa böjsenans senskida (slemsäck) (främst bakben)
 3. Gaffelbandsinflammation
 4. Seninflammation i den ytliga böjsenan
 5. Trauma direkt på sena eller ligament (hagskador)