Hjälp, min häst hostar!

Det finns många anledningar till att en häst hostar. Som hästägare är det viktigt att du reagerar och agerar i ett tidigt skede om din häst börjar hosta. Det är aldrig normalt för en häst att hosta, oavsett om det sker under ridning, eller när den står i sin box i stallet. Den vanligaste orsaken till att hästar hostar är astma. Här kan du läsa mer om astma hos hästar, och vad du kan göra som hästägare för att hjälpa din häst om den hostar.

Den friska hästen

En häst i vila tar cirka 8-12 andetag per minut och kan endast andas genom näsborrarna. Varje inandning rymmer ca 5 l luft. Vid hårt arbete kan en häst ta upp till 150 l/minut och upp till 12 l luft per inandning. En god prestationsförmåga hos våra sporthästar är beroende av att hästen kan andas ordentligt och syresätta muskler och övriga organ.

Lunganatomi

Luftstrupen förbinder näshålan med lungorna. Inne i bröstkorgen delar sig luftstrupen i två delar, såkallade bronker, en på höger och en på vänster sida. Bronkerna förgrenar sig ytterligare, i mindre bronkioler, som till sist övergår i ännu mindre alveoler. Det är i alveolerna som utbyte av syre och koldioxid sker.


glashest-cirkel-rao-anetomi-frittet

Astma hos hästar

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Det finns flera orsaker som kan öka risken för att hästar utvecklar astma. I hästens grovfoder, liksom i stalluften finns partiklar som damm, svampsporer, mikropartiklar och gaser. Dessa kan orsaka irritation och inflammation i hästens luftvägar. Astma uppstår på grund av en överreaktion till följd dessa partiklar. Reaktionen leder till en ökad slembildning och tillströmning av inflammatoriska celler i lungorna. Detta leder i sin tur till hosta, ökad andningsfrekvens och nedsatt prestation. Dessutom ses en förträngning av bronkerna vilket gör det svårare för hästen att få tillräckligt mycket syre ner i lungorna.

Ett tecken på att din häst har astma är hosta. Hostan kan förekomma i stallet, men också när du rider. Några hästar hostar både i stallet och under ridning, medan andra hästar endast hostar vid ansträngning. Hosta vid ansträngning är onormalt och det ska man reagera på, även om det bara sker i början av ridpasset eller enstaka gånger. Hästar behöver inte hosta för att ha astma. Om din häst inte presterar som den brukar, verkar trött, andfådd och/eller om det tar lång tid för den att återgå till normal andning efter träning, kan det vara tidiga tecken på mild astma.

Om din häst hostar eller verkar trött är det viktigt att kontakta veterinär.

hoestend-paard.jpg

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER