Om EMS

Vad är EMS?

EMS är en förkortning av Ekvint Metabolt Syndrom och kan jämföras med diabetes hos människor. Hästar med EMS har ofta en överproduktion av insulin (hyperinsulinemi) och, i vissa fall, kan insulinet inte kan få blodsockret in i muskel- och fettceller samtidigt som det insulinet inte kan transporteras i cellerna (insulinresistens).

Framför allt är det mulliga och frodiga ponnyer som drabbas av EMS t.ex. shetlandsponnyer, men det kan förekomma hos alla raser, och främst hos ponnyraser.

Den höga nivån av insulin i blodet är ofta förknippad med att hästen har regional eller generaliserad fetma, och ofta en ökad nivå av fetter (triglycerider) i blodet, faktorer vilka tillsammans med den höga insulinhalten i blodet gör att hästar med EMS ligger i högriskzonen för att utveckla fång.

Vad är orsaken till EMS?

EMS är ett resultat av att många hästar får i sig fler kalorier än de förbrukar, framförallt under vintern då man inte kompenserar för den lägre aktivitetsnivån.

Den extra energi som hästen får i sig används inte längre till aktivitet eller underhåll av kroppen, utan lagras i stället som fett. Dessa extra ackumulerade fettceller är metaboliskt aktiva och skapar en obalans i produktionen av hormoner. En obalans som gör att intaget av smältbara kolhydrater, såsom fruktsocker, glukos och stärkelse leder till en översekretion av insulin (hyperinsulinemi), som i sin tur kan leda till att hästens kropp ökar motståndet för insulin (diabetes).

Vem får EMS?

EMS kan drabba alla slags hästar i alla åldrar, men diagnostiseras oftast på hästar i åldern 5–15 år och mulliga raser, t.ex. shetlandsponnyer, tycks vara mer utsatta. Den typiska EMS-hästen är en tjock ponny med god aptit.

om_ems_tykpony-300x200_0.jpg

 

Varför får hästar EMS?

Tidigare har det varit normalt att hästars och ponnyers vikt och hull har varierat efter årstiderna – under sommarhalvåret, när det finns riklig tillgång på foder, har hästarna lagt på hullet medan de gått ner i vikt under vintern. Många hästar och ponnyer är inte så aktiva under vinterhalvåret och modern hästhållning med utfodring och stallning gör ofta att hästarna inte tappar någon vikt under vintern på samma sätt som de gjorde tidigare.

För många hästar, behöver detta inte orsaka problem, men hos hästar som har både genetiska egenskaper (genotyp), och utsätts för miljöutmaningar med hög energiintag över tiden, kan denna fetma leda till EMS.Den extra energi som hästarna får i sig, och som inte används till aktivitet och underhåll av kroppen, lagras som fett. Under senare år har man blivit mer och mer uppmärksam på att fettceller är metaboliskt aktiva och sannolikt producerar hormoner som ökar risken för utveckling av höga insulinnivåer i samband med intag av kolhydrater (hyperinsulinemi) och kanske senare insulinresistens (kroppens oförmåga att reagera effektivt på insulinet). Insulinresistens kan leda till ytterliggareöverproduktion av insulin, eftersom kroppen försöker att kompensera för den bristande effekten.

Tilldelning av högt kolhydrathaltigt foder som exempelvis havre och gräs med höga halter av sockerämnet fruktan, ställer krav på hästens sockermetabolism och insulinbalans. Det höga blodsockrets ger hästens ämnesomsättning ett intryck av en slags positiv energibalans, varför ytterliggare fett lagras runt nackens "fettkam" och svansrot, men "farliga" effekter av smältbara kolhydrater för EMS hästar är en hyperinsulinemisk svar som kan leda till fång .

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER