Behandling av fång

Om din häst uppvisar symtom på fång, måste du omgående kontakta en veterinär som kan bekräfta om hästen lider av sjukdomen eller ej. För att begränsa de kroniska skadorna är det viktigt att fång behandlas som en akut sjukdom. Har diagnosen väl blivit ställd, krävs ett nära samarbete mellan hästägare, veterinär och hovslagare för att säkerställa en optimal behandling.

Som hästägare till en häst med akut fång måste du se till att hästen stallas in och får stå i strikt boxvila. Rörelse medför tryck i hovbenet från den djupa böjsenan och detta tryck kan bidra till att rotera hovbenet i förhållande till hovkapseln vilket leder till en ytterligare separation av lamellerna. En häst som har drabbats av akut fång måste ställas i strikt boxvila, på ett mjukt och inte ätbart underlag, gärna sand, spån eller torvströ.

Behandlingsprocessen varierar mycket beroende på hur tidigt i förloppet sjukdomen upptäckts och hur stor skada hästen har tagit. Först och främst består behandlingen av smärtstillande medicin och att veterinären undersöker hur omfattande skadorna är samt om det finns någon underliggande sjukdom som orsakar fång. Om orsaken till fång är kolik eller sen efterbörd behandlar veterinären ofta dessa sjukdomar.

forfangenhed_styrofoamklodser.jpg

Styrofoamklodser lagt under forfangen hov

Runt 90 % av fallen av fång beror på en metabolisk störning: PPID eller EMS och om den underliggande sjukdomen inte behandlas, kan hästen riskera att drabbas av fång om och om igen. PPID behandlas med medicin, medan behandlingen av EMS först och främst handlar om en bantningskur.

Veterinären tar ofta röntgenbilder av hovarna för att undersöka om det föreligger någon rotering och nedsänkning av hovbenet. Detta kan ge en indikation om prognosen för hästen.

Nedkylning av hovarna med is-kallt vatten (<5°C)kan hjälpa i det mycket akuta skedet, alltså när den första pulsen märks i frambenen. Om lossning av hovkapslen redan har börjat, har kallt vatten förmodligen inte längre någon gynnsam effekt.

Det kan vara nödvändigt att placera halvmjuka block på hoven, så att det blir så lite belastning som möjligt på den främre delen av hoven . Under de senaste åren har USA utvecklat slitstarka boots med ett gelé beläggningar i basen (Soft-ride Boots®), som ger den akuta fång häst en mjuk och ofta korrekt placering av hoven. Senare, när det akuta skedet är över, kan det vara aktuellt med specialbeslag, antingen under kortare period eller mer permanent.

Utfordring och vård av fånghästar

En fånghäst ska avlägsnas från gräs och stallas på ett underlag som den inte vill äta. Hästen ska ges en balanserad foderblandning med hög vitamin- och mineralhalt samt med låga halter av socker och stärkelse. Det är mycket viktigt att hästen stallas på ett mjukt underlag och hålls i vila.

Förebyggande av fång

Förebyggande av fång är alltid att föredra framför behandling och man bör därför undvika att hästen utvecklar övervikt. Allvarliga infektionssjukdomar som livmoderinflammation eller våldsam diarré medför en ökad risk för fång och bör därför alltid behandlas av veterinären. Vidare är det viktig att hästens hovar verkas och vårdas regelbundet för att förebygga felaktig belastning. Känner du dig tveksam, så fråga din veterinär om hästen tillhör någon riskgrupp för fång och om du eventuellt bör vidta förebyggande åtgärder.

forfangenhed_hoenet.jpg

Et fintmasket hønet kan forlænge ædetiden

Utfordring efter fång

När en häst haft fång är det viktigt är man identifierar den underliggande orsaken till sjukdomen och behandlar denna. Om orsaken inte behandlas, löper hästen stor risk att drabbas av fång igen och du tvingas under resten av hästens liv vara extra försiktig med utfodringen och kan inte längre släppa ut den på bete.

Men lyckas man behandla den egentliga orsaken till fång kommer hästen med tiden att kunna leva ett i stort sett normalt liv och i många fall även kunna släppas ut på bete igen. Kanske inte lika många timmar som en frisk häst, men ändå några timmar om dagen. Alla fall av fång är individuella, och beslut om utfodring och bete efter fång måste alltid ske i samråd med veterinär.

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER