Om fång

Fång är en fruktad och potentiellt mycket smärtsam sjukdom. Det finns många negativa associationer kopplade till åkomman, där avlivning i slutänden kan vara den enda alternativet. Prognoserna och framtidsutsikterna är beroende av hur tidigt i förloppet sjukdomen upptäcks och, viktigast av allt, att man agerar aktivt. Genom att begränsa de kroniska skadorna kan hästen med rätt behandling leva vidare opåverkad.

Myten om fång

Tidigare ansåg man att fång först och främst berodde på felaktig utfodring och i första hand på intag av stora mängder spannmål eller gräs. Det förekommer mycket riktigt många fall av fång om våren, när hästarna släpps ut på bete, men det har visat sig att en klar majoritet av fallen beror på en metabolisk störning: antingen PPID och/eller EMS. Tillsammans svarar dessa två sjukdomar för 90 % av alla fall av fång. Gräset är alltså den utlösande faktorn vid fång, men orsaken är en underliggande sjukdom.

forfangenhed_om_hest_aeder_graes.jpg

Akut respektive kronisk fång

Akut fång är en sjukdom i läderhuden på hästens hovar, som regel båda framhovarna och i sällsynta fall även i bakhovarna. Det är en av de mest smärtsamma och invalidiserande sjukdomar som hästen kan drabbas av.

Kronisk fång är det efterförlopp som kan uppstå efter akut fång, där hovbenet med dess läderhud lossnar från hovkapseln och hovbenet roterar. Den kroniska fasen är ett uttryck för att den akuta fasen har pågått för länge och hästen har fått obotliga skador.

forfangenhed_om_roentgen.jpg

Röntgenbild med rotation av hovbenet

Vad är fång?

På engelska kallas fång för laminitis, ett ord som beskriver en aseptisk inflammation i hovens lameller. Flera menar dock att den skandinaviska beteckningen "fång" är ett bättre ord för att beskriva tillståndet. Ordet fång beskriver nämligen det faktum att hästen visar symptom som om den är "fångad" och fång omfattar så mycket mer än bara en inflammation i lamellerna.

Som bekant går hästarna på sina naglar, d.v.s. hovarna. Förbindelsen mellan hoven och bindvävnaden, som är fäst vid hovbenet, kallas lameller och hovens lameller och bindvävnadens lameller hålls samman av en tunn hinna som kallas basalmembranet. Förenklat kan man säga att fång uppstår genom att detta basalmembran förlorar sin förmåga att hålla samman de två lamellerna. Detta medför att det på grund av hästens vikt, vätskeansamling mellan lamellerna och tryck från den djupa böjsenan som är fäst under hovbenet, uppstår en rotation och sänkning av hovbenet i förhållande till hovkapseln så att hovkapseln lossar från bindvävnaden.

Vad orsakar fång?

Undersökningar genomförda på senare år visar att mellan 80 och 90 % av fångfallen beror på någon av de två hormonella sjukdomarna Hypofysär Pars Intermedia Dysfunktion – PPID (tidigare kallat Cushings Syndrom) eller Ekvint Metabolt Syndrom – EMS, med en fördelning på ca 50/50 mellan de båda sjukdomarna. Genom att diagnostisera och behandla dessa sjukdomar kan man förebygga att hästen drabbas av fång igen. Andra orsaker till fång är sen efterbörd hos ston, kolik, trauma och att hästen föräter sig på kraftfoder eller gräs.

Hur ofta förekommer fång?

Studier från bland annat England och USA visar att mellan 3 och 13 procent av hästpopulationen drabbas av fång någon gång under sin livstid. Sjukdomen kan drabba hästar i alla åldersgrupper, men är dock signifikant mer utbredd hos äldre hästar. Är din häst överviktig löper den också en större risk att utveckla fång.

forfangenhed_om_klassisk_savbuk_0.jpg

Klassisk "sågbocksställning" hos häst med fång

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER