Diagnos och behandling av kolik

Veterinären kommer att inleda behandlingen av en häst med kolik med en klinisk undersökning: veterinären mäter pulsen och andningsfrekvensen, lyssnar efter tarmrörelser (peristaltik) och undersöker slemhinnornas färg och identifierar eventuella cirkulationsrubbningar.

shutterstock_195515792.jpg

Därefter kommer veterinären att rektalundersöka hästen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att först ge hästen något lugnande och/eller smärtstillande för att det ska vara möjligt.

Syftet med de inledande undersökningarna är ge veterinären möjlighet att avgöra vilken typ av kolik hästen har drabbats av och hur allvarlig den är. Det är viktigt att identifiera orsaken till koliksymptomen så att veterinären kan sätta in rätt behandling.

Om veterinären misstänker att blodförgiftning håller på att utvecklas på grund av toxiner från tarmen kommer veterinären också att ta blodprov och avlägsna vätska från bukhålan via ett bukpunktat.

Om veterinären misstänker att det är nödvändigt med operation kan ytterligare undersökningar på sjukhuset krävas, ex. ultraljudsundersökning för att exakt lokalisera problemet.

Den vanligaste typen av kolik är tjocktarmsförstoppning (41%), följt av gaskolik (18%). Kolik till följd av tarmvred utgör bara ca 8 % av fallen. Därför kan kolik oftast behandlas i stallgången utan att sjukhusvistelse är nödvändig.

Veterinären kommer först och främst att se till att hästen får smärtstillande behandling med ex. NSAID eller kramplösande medel, och i vissa fall båda samtidigt, eventuellt redan innan rektalundersökningen.

Hästen kommer att få lagt en näs-svaljsond i vilken rikliga mängder vätska administreras och, vid förstoppning, även paraffinolja. När eventuell förstoppning är löst kan veterinären välja att administrera medicin som sätter igång tarmperistaltiken igen. I vissa fall är upprepade behandlingar med paraffinolja nödvändiga för att få en förstoppning att släppa.


shutterstock_31669645.png

Vid tarmvred ska hästen opereras så snabbt som möjligt. Ju längre man väntar, desto mer försämras överlevnadschanserna. Det händer ibland att en förstoppning utvecklar sig till ett tillstånd som kräver operation, så även om behandling med paraffinolja pågår är det viktigt att hålla god uppsikt över hästen tills den är helt frisk igen, äter normalt och har normal avföring.

Efter ett fall av kolik är det lämpligt att se över sina utfodringsrutiner. Om koliken ex. beror på att hästen ätit stora mängder halm bör man överväga att ge hästen mer hö eller hösilage och mindre halm.

Om man misstänker att hästen har sand i tarmarna kan det vara lämpligt att ge den en kur med loppfröskal under 1-2 veckor för att rensa tarmarna rejält.

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER