Förebyggande av kolik

Kolik kan drabba alla hästraser och i alla åldrar. Men de studier som har gjorts kring orsakerna till kolik har identifierat några samband:

Hästar som inte var i arbete löpte 3 gånger större risk att få kolik och hästar som åt mycket halm fick också oftare kolik. Därutöver var det särskilt i samband med foderbyte som kolik konstaterades, och om en häst en gång har haft kolik löper den 4 gånger större risk att utveckla det igen än en häst som aldrig haft kolik.

shutterstock_231703924.jpg

Därför finns det flera åtgärder man som hästägare kan vidta för att undvika att ens häst får kolik:

 • Se till att hästen alltid har tillgång till rikliga mängder dricksvatten, både i stallet och i hagen.
 • Se till att hästen motioneras och är aktiv.
 • När hästen ska byta grovfoder ska bytet ske gradvis över en period på minst 1 vecka.
 • Se till att övergången till gräs under våren sker gradvis så att tarmbakterierna hinner ställa om sig till det saftiga gräset.
 • Vid uppstallningen på hösten ska hästen få vänja sig gradvis till hö/hösilage. Om hästen har fallenhet för kolik kan man eventuellt komplettera med 2-3 dl paraffinolja den första veckan.
 • Se till att använda mögelfritt grovfoder av hög kvalitet.
 • Hästar bör ha fri tillgång på grovfoder, och om man måste begränsa grovfodergivan, utfodras hästen med minst 1,5 kg torrsubstans grovfoder, om dagen, per 100 kg kroppsvikt.
 • Undvik för stora måltider med kraftfoder.
 • Förvara fodret i avgränsade rum som hästen inte kommer åt om den tar sig ur boxen.
 • Se till att hästens tänder kontrolleras regelbundet och få slipat ner eventuella vargtänder. Detta gäller särskilt äldre hästar.
 • Se till att hästen regelbundet kontrolleras för mask. Oftast görs det innan vårens betessläpp och höstens uppstallning. Behandla mask i enlighet med veterinärens anvisningar.

shutterstock_272925677.jpg

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER