Förebyggande av kolik

Kolik kan drabba alla hästraser och i alla åldrar. Men de studier som har gjorts kring orsakerna till fång har identifierat några samband:

Hästar som inte var i arbete löpte 3 gånger större risk att få kolik och hästar som åt mycket halm fick också oftare kolik. Därutöver var det särskilt i samband med foderbyte som kolik konstaterades, och om en häst en gång har haft kolik löper den 4 gånger större risk att utveckla det igen än en häst som aldrig haft kolik.

Därför finns det flera åtgärder man som hästägare kan vidta för att undvika att ens häst får kolik:

 • Se till att hästen alltid har tillgång till rikliga mängder dricksvatten, både i stallet och i hagen.
 • Se till att hästen motioneras och är aktiv.
 • När hästen ska byta grovfoder ska bytet ske gradvis över en period på minst 1 vecka.
 • Se till att övergången till gräs under våren sker gradvis så att tarmbakterierna hinner ställa om sig till det saftiga gräset.
 • Vid uppstallningen på hösten ska hästen få vänja sig gradvis till hö/wrap. Om hästen har fallenhet för kolik kan man eventuellt komplettera med 2-3 dl paraffinolja den första veckan.
 • Se till att använda mögelfritt grovfoder av hög kvalitet.
 • Hästar bör utfodras med minst 1 kg grovfoder om dagen per 100 kg kroppsvikt
 • Undvik för stora måltider med kraftfoder.
 • Förvara fodret i avgränsade rum som hästen inte kommer åt om den tar sig ur boxen.
 • Se till att hästens tänder kontrolleras regelbundet och få slipat ner eventuella vargtänder. Detta gäller särskilt äldre hästar.
 • Se till att hästen regelbundet kontrolleras för mask. Oftast görs det innan vårens betessläpp och höstens uppstallning. Behandla mask i enlighet med veterinärens anvisningar.