Olika typer av kolik

Gaskolik innebär att stora mängder gas ansamlas i grovtarmen. Ofta orsakas den av förätning av gräs, lusern eller klöver som leder jäsning i tjocktarmen, varpå stora mängder gas snabbt bildas och orsakar hästen svåra smärtor. Därför konstateras gaskolik särskilt under våren när hästarna återigen släpps ut på bete.

Dessutom kan gaskolik orsakas av utfodring med grovfoder av dålig kvalitet – ex. hö eller hösilage som innehåller mögelsvamp.
shutterstock_80755660.jpg

Vid gaskolik kan hästen ha mycket utspända flanker, och i vissa fall kan den vara så full av gas att veterinären inte kan rektalundersöka den utan att blindtarmen först har punkterats för att släppa ut en del av gasen.

Sandkolik orsakas, som namnet antyder, av en anhopning av sand i tarmarna, men kan även orsakas av jord, och är därmed inte nödvändigtvis en konsekvens av vistelse i sandhage. När sand eller jord anhopas i tarmarna blir peristaltiken (tarmsammandragningarna) nedsatta och hästen kommer att börja uppvisa milda symptom på förstoppning. Över en period kan hästen gradvis ha mindre och mindre avföring samt oftare försöka ha avföring utan att det kommer ut något.

Det kan vara svårt att påvisa att sand har orsakat kolik hos hästar, men om hästen vistas i en hage med gräs som är så nedbitet att rötterna i visa fall följer med vid betningen finns det skäl för misstankar. Därutöver indikerar det smygande förloppet att det kan handla om sandkolik.

shutterstock_206992618.jpg

Men det är svårt att ställa diagnosen eftersom veterinären inte kommer att kunna känna av en sandanhopning vid en rektalundersökning. Man kan göra ett sandprov där man häller vatten över några klumpar gödsel och avvaktar i några timmar. På så sätt kan man se om det är sand i avföringen, men sand i avföringen innebär inte nödvändigtvis att sanden har orsakat koliken.

Förstoppning kan uppstå i antingen tunntarmen eller tjocktarmen. Tunntarmsförstoppning är, på grund av den massiva förekomsten av spolmask, vanligast hos föl och unghästar. Dock kan tunntarmsförstoppning uppstå hos alla hästar vid stora mängder bandmask.

Tjocktarmsförstoppning uppstår särskilt i samband med foderbyte, ex. på hösten när hästen återigen är i stallet och går över från gräs till hö och halm och passagetiden genom tarmen därför minskas. Om hästen har vargtänder, och därmed inte kan sönderdela födan i tillräckligt stor utsträckning, ökar risken att födan orsakar förstoppning.

Därutöver kan tjocktarmsförstoppning bero på parasiter, bland annat stora blodmaskar som under sin vandring genom kroppen kan bilda blodproppar i de blodkärl som förser tjocktarmen med blod. Den nedsatta blodtillförseln kan också leda till att syresättningen, och därmed tarmens motilitet, försämras.

Förstoppning kan också uppstå i blindtarmen. En blindtarmsförstoppning kan ses som komplikation till en tjocktarmsförstoppning genom anhopning av stora mängder sand i blindtarmen, eller på grund av dålig förarbetning av födan orsakad av vargtänder. Stora mängder inälvsmask kan också orsaka blindtarmsförstoppning. Eftersom blindtarmsförstoppning är vanligast hos äldre hästar kan man misstänka att nedsatt tarmfunktion är en bidragande faktor.

Tarminflammation kan ha många orsaker, men gemensamt för samtliga är att de orsakar skador på tjocktarmen och därefter oftast diarré. En av de vanligaste orsakerna till tarminflammation och diarré är att man har bytt hästens foder för snabbt, och att tarmfloran därmed inte fått tid att vänja sig vid det nya fodret. Sand i tarmen kan också irritera slemhinnan och göra den mer mottaglig för virus- och bakterieangrepp. På samma sätt kan inälvsmask irritera tarmen, men även förtäring av giftiga växter kan orsaka inflammation.


13179258_1110914875639697_2910879364560307899_n.jpg

Därutöver finns också den mycket mer allvarliga colitis X – även kallad Baron Gruff-sjukan. Det är en livshotande infektion i tjocktarmen, där tarmen helt förstörs av de giftiga ämnen (toxiner) som produceras av bakterier i tarmen, och dödligheten för denna sjukdom är mycket hög (över 50 %). Den exakta orsaken till colitis X är inte känd.

Tarmvred, även kallat tarmstopp, är en av de mest allvarliga typerna av kolik. Om en sektion av tarmen har vridit sig eller ändrat placering i bukhålan kommer blodtillförseln till denna tarmsektion att vara kraftigt nedsatt eller upphöra helt. Dessutom finns det inte längre utrymme för avföring att passera genom den omvridna tarmsektionen, och gödsel och gas kommer att anhopas framför den.

Denna typ av kolik kräver mycket snabb veterinärbehandling. Oftast är operation nödvändig, men trots snabba ingripanden dör en del hästar av denna typ av kolik.

Tarmvred kan orsakas av förstoppning, gaskolik, parasiter m.m., och tarmvredet är då en förvärring av en mildare typ av kolik. Det är dock långtifrån alltid man hittar en orsak till tarmvred.

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER