PPID

PPID är en vanligt förekommande metabol störning hos framförallt äldre hästar. Runt 20 % av alla hästar över 15 år lider av PPID, men även yngre hästar kan drabbas av sjukdomen. Nyare studier har påvisat PPID hos hästar ända ner till sju års ålder.

Om PPID

PPID är en vanligt förekommande metabolisk störning hos framförallt äldre hästar. Runt 20 % av alla hästar över 15 år lider av PPID

LÄS MER

Behandling av PPID

I enstaka fall kan din veterinär ställa diagnosen PPID enbart genom en klinisk undersökning och kännedom om hästens sjukdomshistorik

LÄS MER

Tidiga symtom på PPID

Eftersom så många olika hormoner är ur balans, kan många olika symptom uppstå.

LÄS MER

Muskelförtvining

Muskelförtvining förknippas ofta med PPID. Det är de stora ryggmusklerna

LÄS MER

Förändringar i hårremmen

Vissa experter anser att hypertrikos är den mest tillförlitliga indikatorn på PPID

LÄS MER

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER