Om PPID

PPID är en vanligt förekommande metabolisk störning hos framförallt äldre hästar

Läs mer

Behandling av PPID

Ju tidigare diagnosen ställs, desto lindrigare blir sjukdomsförloppet för hästen.

Läs mer

Tidiga symptom på PPID

Eftersom så många olika hormoner är ur balans, kan många olika symptom uppstå.

Läs mer

Symtom

Fång

Ungefär hälften av hästarna med PPID utvecklar fång om inte sjukdomen behandlas

Läs mer

Muskelförtvining

Muskelförtvining förknippas ofta med PPID

Läs mer

Förändringar i hårremmen

Vissa experter anser att hypertrikos är den mest tillförlitliga indikatorn på PPID

Läs mer