ACTH-Voucher

Om du redan har avtalat med din veterinär att ni ska ta ett blodprov för att mäta din hästs ACTH-nivå, så kan du skriva ut en voucher och ta med till veterinären.

Tänk på att du får betala veterinärens arvode för besöket och eventuell framkörningsavgift, endast blodprovet är gratis.

Viktigt att veta om vouchers:

  • Vouchers täcker enbart laboratoriekostnader hos Klinisk kemiska laboratoriet SLU eller IDEXX
  • Vouchers är giltiga under perioden 1 september 2020 till 31 oktober 2020
  • En häst kan bara testas gratis en gång med gratis voucher
  • Vouchern kan inte användas till att monitorera en häst som redan står på behandling mot PPID
  • Denna voucher är endast giltig i Sverige
  • Betalning för laboratorieavgiften betalas av Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics direkt till Klinisk kemiska laboratoriet SLU eller IDEXX
  • Vouchern täcker inte avgifter för blodprovstagning, arvode eller resekostnader
  • Voucherns värde kan inte bytas till kontanter
  • Genom att fylla i vouchern ger man samtidigt sitt medgivande till att resultaten samlas in för statistiska beräkningar hos Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics (anonymiserad)

Error occured

Kupong är klar.

Har din häst fång?