Behandling av PPID


behandling_af_ppid_pony_foer.jpg

Häst före medicinsk behandling​
 

Hur diagnostiseras och behandlas PPID?

I enstaka fall kan din veterinär  ställa diagnosen PPID enbart genom en klinisk undersökning och kännedom om hästens sjukdomshistorik. Normalt brukar det dock krävas blodprov så att halterna av de aktuella hormonerna kan mätas och därefter jämföras med normalvärdet för friska hästar.

Även om en häst diagnostiseras med PPID finns det goda skäl att förbli optimistisk. PPID är en behandlingsbar sjukdom och i de flesta fall är prognosen god.  Ju tidigare diagnosen ställs, desto lindrigare blir sjukdomsförloppet för hästen.

behandling_af_ppid_pony_efter.jpg

Häst efter medicinsk behandling​

Även om sjukdomen PPID inte kan botas, kan rätt medicinsk behandling och god regelbunden omvårdnad säkerställa att hästen håller sig frisk och symtomfri. Om din häst ska behandlas med medicin avgörs i samråd med veterinär.

Genom att identifiera hästar med PPID på ett tidigt stadium i sjukdomsförloppet, kan man lättare bromsa utvecklingen av sjukdomen. Även om det inte finns någon behandling som botar hästen, kan man med rätt medicin och omsorg ge hästen ett gott och välfungerande liv.

De flesta hästar och ponnyer med PPID är över 15 år gamla, vilket innebär att de i många fall har vissa åldersrelaterade åkommor utöver de symtom som har en direkt koppling till sjukdomen. Därför är det extra viktigt att se till att ha ett bra förebyggande friskvårdsprogram. Det bör innehålla:

  • Avmaskning, tandbehandling och verkning (framförallt om hästen har haft fång).
  • Ett högkvalitetsfoder som är balanserat i förhållande till hästens behov.

pleje_af_den_aeldre_hest_tandeftersyn.jpg

Tandbehandling är en del av friskvårdsprogram

Utfodring och vård av hästar med PPID

Hästar med PPID är ofta äldre hästar, så ett bra seniorfoder med tillräckligt med vitaminer och mineraler rekommenderas. Eftersom hästar med PPID ofta lider av muskelförtvining, kan fodret med fördel kompletteras med extra protein.

Vissa hästar med PPID har även EMS och dessa bör utfodras som EMS-hästar, eventuellt med tillskott av extra protein.

Hästar med lång päls till följd av PPID bör klippas oftare än vanligt, annars kan de få problem med temperaturregleringen.

Om hästen tidigare haft fång, kan det vara nödvändigt med mer frekvent verkning och eventuellt specialskor. Det kommer din veterinär och hovslagare ge dig råd om.

pleje_af_den_aeldre_hest_smed_beslag.jpg

Hovslagaren kann tipse om rätt skor

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER