Om RAO

Vad är RAO?

Den vanligaste respiratoriska sjukdomen hos vuxna och äldre hästar ses i de nedre luftvägarna och kallas RAO. RAO står för återkommande luftvägsobstruktion (återkommande hinder i luftvägarna), men du kanske också har hört namn som emfysem, astma, KOL eller kronisk hosta. Sjukdomen förekommer i immunsystemet (en immunmedierad sjukdom), det är en allergi i luftvägarna mot inhalerade dammpartiklar - vanligtvis mögel- och jästsvampar , hö och andra organiska material (allegener). Detta skapar en inflammation utan bakterier (så kallad steril inflammation) i de nedre luftvägarna.

Tydlig kvickdragsfåra hos en häst med RAO

RAO är en sjukdom som kan drabba hästar från  4 års ålder, men ses alltmer ofta vid  stigande ålder, där upp till 14 % av medelålders och äldre hästar har sjukdomen. Det är osäkert  om det finns ett samband mellan luftvägsinfektioner (IAD) på  unga tävlingshästar och den RAO som man brukar se hos äldre hästar.

Vissa hästar verkar vara genetiskt predisponerade för RAO. När RAO-hästar andas in luft laddad med allergen reagerar de nedre  luftvägarna. Reaktionen består av inflöde av en typ av vita blodkroppar som kallas neutrofiler, överproduktion av slem, och sammandragning av de tunnaste  luftrören (bronkkonstriktion). Ett resultat av detta är att en större mängd luft stannar  i alveolerna (de små hålrum längst ner i lungarna där syreupptagningen sker), och det betyder att hästen måste använda  mer tid och mer ansträngning för att andas ut. Detta ger de klassiska symptomen som man ser på en RAO-häst, dvs att den  använder sina magmuskler för att kunna andas ut.

Om du vill genomföra lämpliga miljöåtgärder och ge lämplig medicinsk behandling, är RAO i de flesta fall är ett reversibel tillstånd, utom i de fall där hästen utvecklar kronisk förstoring av sina lungor. Med tiden kommer lungorna att förlora delar av sin förmåga att automatiskt dra ihop sig - man säger att lungvävnadens elasticitet reduceras. Detta är vad veterinärer beskriver som emfysem.