Symtom på hästinfluensa

Symtomen på hästens influensa påminner mycket om de symtom vi ser hos människor med samma sjukdom.

  • Feber (oftast över 39 grader)
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Hosta
  • Nosflöde
  • Svullna käklymfknutor
  • Ökad andingsfrekvens
  • Nedsatt aptit

Graden av symtom hästen utvecklar hänger i hög grad ihop med om den är korrekt och regelbundet vaccinerad OCH att det vaccin som använts är uppdaterat. Fråga din veterinär om vilket vaccin som därför är att rekommendera.
 

Diagnostik och behandling

Vid misstanke om influensainfektion, alltså vid symtom, kan veterinären bekräfta misstanken antigen genom nässvabbprov och PCR eller genom blodprov med två veckors mellanrum. I Sverige måste veterinär göra en anmälan till länsstyrelsen vid misstanke om hästinfluensautbrott.

Det finns ingen behandling mot virussjukdomen. Behandlingen består i första hand av åtgärder så att drabbade hästar har det så bra som möjligt med vila, god tillgång på färskt vatten och foder av god kvalitet. I de flesta fall ordineras hästen även febernedsättande mediciner av veterinären. En stor del av processen inbegriper också att indentifiera och isolera drabbade individer. Utöver det är det som en tumregel att hästen, efter genomgången infektion, bör få vila minst lika många veckor som det antal dagar den har haft feber.

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER