Symtom på kvarka

De vanligaste symtomen vid kvarka är hos häst:

  1. Feber (ofta över 39 grader)
  2. Svullnad av lymfknutorna vid käkvinkeln. Normalt är de stora som ett par valnötter men kan vid infektioner svälla upp till en tennisbolls storlek
  3. Flöde/var från båda näsborrarna. Oftast gult och tjockt
  4. Nedsatt allmäntillstånd
  5. Foderleda

Hur ställer man diagnosen?

Vid misstanke om kvarka skall man så snabbt som möjligt kontakta sin veterinär. Dels för att snabbast möjligt få sin häst under adekvat vård men också för att så snabbt som möjligt få råd om hur smittspridningen begränsas. Veterinären tar vanligen ett svabbprov med en bomullspinne från hästens näshåla som sedan skickas för s.k. PCR. I ovanliga fall kan man bekräfta smitta genom att odla bakterien i laoratoriet eller genomatt ta ett blodprov för anitkroppskoncentrationen med två veckors mellanrum. En stegring av antalet antikroppar tyder på att hästen är smittad och att immunförsvaret håller på att bekämpa en infektion. Det förstnämnda är dock det vanligaste och snabbaste tillvägagångsättet. Kvarka är i Sverige vad man kallar en anmälningspliktig sjukdom. Vid misstanke om att en häst är smittad är man skyldig att anmäla detta till Länsstyrelsen i sitt län.

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER