Träning

Råd om hur du bäst tränar din häst

Träning

Hur man bäst tränar för en tävling

Äldre hästar

Fysisk aktivitet är med till att skjuta upp den funktionella försämring som följer när kroppen åldras.

LÄS MER

Träning vid kyla

Vid låga temperaturer, kan den kalla luften torka ut och kyla ner luftvägarna hos hästen.

LÄS MER

Hållbarhet och tävling

Träna hästen för hållbarhet och tävling. Det är tråkigt om hästen blir halt precis innan tävling.

LÄS MER

Framhoppning

Framhoppningen ska vara den sista lilla positiva förberedelsen innan man ska in på banan och prestera.

LÄS MER

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER