Äldre hästar

Av Hestefysioterapeut Rikke Riis, Equifysio

Hos äldre hästar förekommer en naturlig nedbrytning av kroppen. Fysisk aktivitet är med till att skjuta upp den funktionella försämring som följernär kroppen åldras. 

Träningsmängd

Förutom hästens historik när det gäller tidigare skador, sjukdomar och andra problem, är det viktigt att utgå från den äldre hästen här och nu. När man planerar träningen måste man ta individuell hänsyn till parametrar så som hull, hälsotillstånd och sist men inte minst, träningsnivå. En äldre häst som har varit aktiv hela sitt liv, ska gärna fortsätta vara lika aktiv som den har varit, i den utsträckning rörelseapparaten tillåter det. När en äldre häst ska sättas igång efter en (längre) paus, krävs det att ryttaren är bra på att känna efter och har ett gott kliniskt öga. Hästen ska bedömas under hela förloppet och träningen anpassas därefter. Konsten är att pricka in den nivå hästen befinner sig på och säkert bygga upp den eller bibehålla den – utan att belasta rörelseapparaten.

Andra hänsynstaganden

Det är viktigt att vara medveten om att vissa äldre hästar utmanasvid vändningar och volter pga ökad belastning på rörelseapparaten. I dessa situationer är det viktigt att skydda hästen och inte ställa för höga krav.  Dessutom bör man ta hänsyn till att äldre hästar kan ha svårt att resa sig upp, vända sig i stallgången och komma ut ur boxen på morgonen.

Underskatta inte skrittarbete

De flesta äldre hästar kan lätt klara skrittarbete/skritt för hand eftersom både intensiteten och belastningen på hästens rörelseapparat är minimal.  Skaderisken är relativt liten, kontinuitet kan lätt bibehållas och därför är skritt en viktig del i träningen eller rehabiliteringen av den äldre hästen.

Konsekvenser på rörelseapparaten

Vid inaktivitet: Minskad rörlighet i lederna, försämrad styrka, försämrad koordination/balans och sämre kondition.

Äldre hästar:  Slappa ligament, bland annat över knäleden, ger underställda bakben, veka kotor och bruten tåaxel. Dessutom ser man typiskt att hästen blir mer svankryggad.

Har man en äldre häst som också är inaktiv, försämras hästens funktion starkt – det är här fysisk aktivitet spelar en viktig roll eftersom hästens livskraft förbättras och sekundära diagnoser förebyggs.

Fysisk aktivitet

Genom ledaktivitet produceras ledvätska som ger näring till ledbrosket, vilket helst ska bevaras intakt och tjockt så länge som möjligt. Brosk är utformat för att absorbera stötar samt att minska motståndet i lederna. Ju längre man kan hålla leder, ledkapslar och brosk friska, desto mer kan degenerationsprocessen (åldringsprocessen) skjutas upp. Vissa äldre hästar lider av förändringar i lederna och det är därför särskilt relevant att bibehålla rörelseapparatens funktioner.

Träningstips som förlänger hästens hållbarhet:

  • Variation i träningen så att hästen utvecklas och utmanas i hela rörelseapparaten och för att undvika enformiga, upprepade rörelser.
  • Markarbete 1-2 ggr/vecka: exempelvis longering/arbete över höga cavaletti för att bevara ledrörligheten och stärka musklerna i hela rörelsebanan. Skritt- och joggingpromenader för hand rekommenderas.
  • https://www.youtube.com/watch?v=r24Pke8gma8&feature=emb_logo
  • https://www.youtube.com/watch?v=bhtKshsm_to&feature=emb_logo
  • Vila (restitution) är lika viktigt som träning eftersom det är i vilofasen som musklerna har tid och möjlighet att byggas upp. Ju hårdare träning, desto längre vila.
  • Ändring i träningsintensitet under veckans lopp. Intensiteten kan justeras beroende på kondition (andfådd/svettig) eller övningens svårighetsgrad (samling, bärande etc).
  • Kontinuitet är viktigt när det gäller att uppnå det bästa träningsresultatet.
  • Undvik ledsmärtor och vävnadsirritation i hästens rörelseapparat före, under eller efter träningspasset.
  • Utför kompletterande reflex- och morotsövningar från mark för att uppnå högre utbyte av den primära träningen.

 

traening_traening_af_aeldre_heste_loebeturerskaansomt.jpg

Skritt- och joggingpromenader för hand rekommenderas

Välbefinnande

För att förbättra den äldre hästens välbefinnande i största allmänhet, rekommenderar man årlig hälsokontroll hos veterinär, undersökning av munhålan var 6-12:e månad och regelbundna besök av en duktig hovslagare.  Förbättra den äldre hästens hälsostatus med hjälp av en optimal träningsdos – ju mer aktiv och fit hästen är på sina äldre dagar, desto mindre ansträngning är det för den att bli gammal.

 

traening_traening_af_aeldre_heste_alder_malkeboetter.jpg

Hästens ålder jämfört med människoålder

(The BHS veterinary manual, 2012)

5 år gammal häst = 20 årgammal människa
10 år gammal häst = 40 år gammal männska
15 år gammal häst = 50 år gammal människa
20 år gammal häst = 60 år gammal människa
25 år gammal häst = 70 år gammal människa
30 år gammal häst = 80 år gammal människa
35 år gammal häst = 90 år  gammal människa

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER