Träning av hästar vid låga temperaturer

”När det är så kallt att näshåren fryser fast!”

Av veterinär Urd Moe (Norge)

Är det farligt att träna hästen under -15 grader C?

Vid låga temperaturer, kan den kalla luften torka ut och drastiskt kyla luftvägarna hos hästen. (Tänk själv på hur lätt det är att bli torr om läpparna och få sprickor när det är kallt ute). Detta i sin tur kan orsaka skador på hästarnas andningsorgan.

Den övre luftvägen är till för att värma upp luften och eventuellt tillsätta fukt till luften innan den når lungorna.

Men vid låga temperaturer, klarar inte de övre luftvägarna att värma upp luften hos hästen, då hjärtminutvolym ökar.

Vad är hjärtminutvolym och när ökar den?

En vilande häst andas normalt omkring 8 till 15 gånger per minut (andningsfrekvens). Antal liter luft den drar in i lungorna och andas ut per andetag kallas tidalvolym.

Andningsfrekvens  x  tidalvolym = hjärtminutvolym (antal liter luft häst andas per minut).

I vila har hästen en hjärtminutvolym på ca 150L.

Genom snabb galopp eller mycket snabb trav kan denna volym öka upp till 1500L.

Eftersom de övre luftvägarna inte hinner värma upp den kalla luften, drar hästen vid arbete och därigenom ökad hjärtminutvolym i sig stor mängd kall luft som kan ge skador på främst slemhinnor och andningsorgan.

Vad betyder det i praktiken?

Mitt tips är att undvika motion som kommer att göra hästen andfådd när temperaturen sjunker under -15 grader C.

När och vad som ger hästen en ökad andningshastighet är väldigt  individuellt.

Det beror på ålder, ras, kondition och om den är van vid ett kallt klimat.

 

Mina egna unghästar håller jag just nu igång genom att skritta ut i skog och mark. Så klä dig varmt, rid ut och njut av fin natur och få rosiga kinder istället.

Lycka till!