Utfodring vid EMS

Av dyrlæge Nanna Lutherson, Hestedoktoren

De allra flesta hästar med EMS lider av övervikt och därför behöver de utfodras rätt för att få en effektiv viktminskning. Några hästar med EMS är underviktiga, de ska fodras på samma sätt som hästar med PPID. Det är viktigt att bedöma hästens hull och uppskatta hästens förväntade normalvikt. En 400 kg ponny som bör väga 325 kg måste hädanefter inte matas som en ponny på 400 kg utan endast utifrån de 325 kg den  borde väga.

En plötslig viktminskning kan hos hästar riskera att utlösa fettlever, kolik eller magsår. Därför ska en viktminskning ske gradvis och om en häst är väldigt överviktig, kan detta ta ½  upp till 1 år. Regelboken säger att man bör gå efter att en viktminskning ska ske med 0,5-0,7% av kroppsvikten per vecka. För en ponny på 300 kg, motsvarar detta en viktförlust på 1,5 till 2 kg per vecka.

Genom att hästen bantas, ökar dess känslighet för insulin och därigenom minskar risken för att den utvecklar fång. Emellertid kan viktminskning inte styras så länge hästen kan beta fritt, så under viktminskningsperioden kan den således inte gå på gräs.

Du kan följa framstegen med viktminskningen genom att mäta hästen med ett måttband. Hästen förlorar först fettet som sitter inne i bukhålan, och därför kan det vara intressant att mäta omkretsen både vid hästens sadelgjordsläge men också runt den djupaste punkten på magen.

fodring_af_heste_med_ems_hoenet.jpg

Et slowfeeder-nät förlänger tiden det tar för hästen att äta upp

Så här kan du lägga upp viktminskningsprogrammet

Börja utfodra hästen med lågenergihö med låg sockerhalt. Fodra med en mängd foder motsvarande 1,5% av kroppsvikten per dag (i kg torrsubstans), exempelvis för en 300 kg ponny motsvarar det en giva på 5 kg hö per dag. Fodra med denna mängd i 6-8 veckor. Om hästen inte har minskat i vikt  under denna period, minskas mängd hö ytterligare till 1,25% av kroppsvikten under ytterliggare 6-8 veckor.

Om du inte kan få tag på lågenergi-hö, kan höet eventuellt blandas med halm i en mängd av 0,5 kg per 100 kg häst, och mängden hö minskas till 1% av kroppsvikten.

Fördela höet på fyra dagliga måltider. Du kan med fördel ge höet i ett hönät eller slowfeeder-nät, vilket förlänger tiden det tar för hästen att äta upp.

Komplettera också fodringen med vitaminer, mineraler, aminosyror och proteiner så att det dagliga intaget täcker hästens behov. För att tillföra hästen de nödvändiga näringsämnena, kan du välja att använda en vitamin- / mineralblandning och sedan lägga till ett proteintillskott som t.ex. sojamjöl (50-75 g / 100 kg häst) eller så kan du välja en tillskottsblandning med lågt kaloriinnehåll som täcker in alla hästens nödvändiga näringsämnen i en mycket liten mängd (150-200 g per 100 kg häst). Det finns flera blandningar som täcker dessa kriterier på den svenska marknaden.

Motion är en viktig del av viktminskningen. Om hästen inte har haft fång, starta med träning utifrån hästens förmåga, för att bygga upp dess kondition och muskler. Om hästen har haft fång, vänta med träning tills dess att hästen inte visar några symptom på smärta och tar fullt stöd på alla fyra ben igen.

traening_traen_til_holdbarhed_2_hestmedrytter.jpg

Motion är en viktig del av viktminskningen

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER