Utfodring vid fång

Av Dyrlæge Nanna Lutherson, Hestedoktoren

Det viktigaste när en häst har fång är att smärtlindra hästen i den akuta fasen, och sedan att försöka identifiera den bakomliggande orsaken. I 90% av fallen med fång är den bakomliggande orsaken en endokrin sjukdom - antingen PPID eller EMS. Fång kan också orsakas av feljäsning i tjocktarmen efter att hästen har fått i sig för stora mängder gräs eller spannmål, eller att hästen har utsatts för en infektion som kan orsaka fång, t.ex. en livmoderinfektion efter fölning. Innan man vet orsaken till fången, ska hästen stå i en box strödd med t.ex. spån eller papper, d.v.s. något som den inte kan äta av.

Om orsaken beror på feljäsning eller att hästen förätit sig, ska magsäcken tömmas och eventuell gas från tjocktarmen avlägsnas. Hästen ska hållas fastande tills den inte visar några symptom på kolik eller bukspänning (uppblåshet av gaser). Därefter börjar man långsamt fodra med hö med låg sockerhalt (<10%). Hästen ska ges en mängd motsvarande 1% av kroppsvikten (mätt som kg torrsubstans). För en häst på 500 kg motsvarar detta cirka 6 kg hö fördelat över många små måltider.

Efter ca 2 dagar, kan mängden hö öka till omkring 10 kg till 500 kg häst, samtidigt som du kompletterar med vitaminer, mineraler och proteiner. När hästen inte längre har fång, kan du successivt vänja tillbaka den till normal utfodring.

Om hästen kan gå på gräs igen beror på om det finns en annan orsak till fång än feljäsning. Om det inte är så, kan hästen gradvis vänjas vid gräset igen när den är helt symptomfri från fång. De första dagarna bara upp till en timme om dagen och därefter ökas tiden successivt under en period av 2-3 veckor.

fodring_af_heste_med_forfangenhed_mundkurv.jpg

En fånghäst som lider av en ämnesomsättningssjukdom, antingen PPID eller EMS, fodras i det akuta skedet med hö eller annat grovfoder med ett  lågt sockerinnehåll, i en mängd som motsvarar 1,5-2% av hästens kroppsvikt, beroende på hästens hull . Kombinera samtidigt med en kraftfoderblandning med ett mycket lågt stärkelse- och energiinnehåll, en hög halt av vitaminer, mineraler, aminosyror (metionin och lysin) och protein, som till att börja med ges i en mycket liten mängd (mindre än 200g per 100 kg kroppsvikt per dag).

En PPID-häst med fång får inte komma ut på gräs förrän den akuta fångfasen är helt över samt att blod ACTH-nivåerna har normaliserats. När detta är fallet,  kan hästen gradvis vänjas  till gräs igen. Börja med att den får gå ut och beta cirka 30-60 minuter om dagen.

Hästar med EMS kan komma ut på gräs när deras insulinkänsligheten har ökat , och när de har nått sin idealvikt, vilket brukar ta minst 2-3 månader efter fångtillfället I vissa fall kan viktminskningen ta upp till ett år,  allt beroende på hur överviktig hästen var från  första början. Innan hästen har uppnått sin idealvikt fodras den mycket restriktivt för att kunna uppnå den önskade viktförlusten.

Oavsett orsaken till fång så det är mycket viktigt att följa dessa riktlinjer:

  • Inga godisbitar över huvud taget
  • Hö vägs och ges efter hästens vikt
  • Höet delas upp i fyra måltider
  • Använd gärna hönät eller ett Slowfeed-nät för att förlänga ättiden för hästen
  • Om höet har ett högt energiinnehåll kan man eventuellt blanda upp det med 40% halm

fodring_af_heste_med_forfangenhed_slowfeeder.jpg

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER