Utfodring vid PPID

Av Dyrlæge Nanna Lutherson, Hestedoktoren

Hästar som lider av PPID är ofta dåligt musklade och lite för tunna, men vissa hästar som har PPID kan lida av övervikt. Om hästen är överviktig ska den fodras på samma sätt som en EMS häst, se under utfodring EMS.

Hästar med PPID tolererar inte plötsliga förändringar i sin foderstat, eftersom detta kan utlösa fång. Likaså inducerar en hög sockerhalt eller stärkelse i fodret fång hos hästen.

Oftast är PPID-hästar något underviktiga och muskelfattiga och det är detta som måste korrigeras genom fodret. Hästen matas med hö eller annat grovfoder med en låg halt av socker och stärkelse (företrädesvis mindre än 10%) och matas i en mängd motsvarande cirka 2% av hästens kroppsvikt.

fodring_af_heste_med_ppid_fodermedvitaminer.jpg

Dessutom, bör grovfodret kompletteras av ett kraftfoder med ett lågt socker- och stärkelseinnehåll och ett högt innehåll av vitaminer, mineraler, aminosyror och proteiner. Kraftfoder bör helst inte innehålla mer än 15% socker / stärkelse och det ska samtidigt täcka in alla näringsämnen på en relativt begränsad mängd foder. Ett foder som täcker hästens behov med högst 300 g per 100 kg häst kommer att vara mer lämpligt än ett foder som ska doseras med en större mängd fodergiva.

Om hästen är väldigt underviktig, kan du komplettera med olja: 0,05-0,1 L / 100 kg kroppsvikt. Starta upp med ca  ¼ av rekommenderad mängd och öka sedan successivt givan under en period av 3 veckor.

Om hästen kan få  gräs beror helt och hållet på om halterna av ACTH är normaliserade. Så länge ACTH nivåerna är höga, kan hästen inte gå på gräs. När det har normaliserats, kan hästen komma ut på gräs igen, till att börja med endast upp till en halvtimme om dagen. Betestiden på gräs ökas långsamt under en period på 3 veckor.

fodring_af_heste_med_ppid_tilvaenningtilgraes.jpg

När ACTH-värdet är normaliserat kan hästen gå på bete

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER