Vård av den äldre hästen

Ålder är inte en sjukdom men kan leda till förändringar som gör kroppen mer mottaglig för sjukdomar. 15 år används ofta som gräns för när en häst börjar bli gammal men det kan vara väldigt individuellt.

Tandvård

I allmänhet får många äldre hästar problem i munnen. Dessa problem kan behöva åtgärdas. Tuggytorna kan bli slitna och därför kan det vara viktigt med regelbunden tandraspning. Hakar kan bildas vid ojämnt slitage, tänder kan vara lösa eller saknas och skador på tandköttet eller insidan av kinden kan ofta leda till olika symptom. Vidare är det viktigt att ha koll på om hästen slipar sina tänder, äter långsamt, har dålig andedräkt eller om det finns osmält mat i avföringen. Det är viktigt att den äldre hästens tänder kontrolleras och eventuellt behandlas regelbundet, till exempel vid en hälsokontroll, cirka  två gånger per år.

  • En felaktigt utförd behandling kan förvärra och förkorta hästens liv, så var försiktig med vem du använder
  • Kontrollera att bettet sitter bra i munnen på hästen


pleje_af_den_aeldre_hest_tandeftersyn_0.jpg

Tandbehandling är en del av friskvårdsprogram

Hovvård

Med åldern växer hästens hovar långsammare men detta innebär inte att man ska förlänga tiden mellan skoningarna. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att korta tån för att underlätta överrullningen. Bara för att hästen blir äldre ska man inte acceptera några tecken på förändring, och upplevs mer allvarliga symptom bör man kontakta en veterinär:

  • Om hovslagaren ser tecken på fång, ring veterinären, då detta kan vara ett tecken på sjukdom hos den äldre hästen
  • Återkommande hovbölder kan också vara tecken på sjukdom, tala med din veterinär om detta


pleje_af_den_aeldre_hest_smed_beslag_1.jpg

Hovslagaren kan tipsa om rätt skor

Var uppmärksam på hud, päls, ben, leder, muskler och andningsvägar

Det är en naturlig del av åldrandet att pälsen blir tunnare och mer matt. Var dock medveten om att stora plötsliga förändringar av pälsen eller försenad fällning kan vara sjukdomsrelaterat. Likaså är det helt naturligt att en häst blir stelare i benen och har behov av längre uppvärmning allt eftersom den blir äldre. Hästens förmåga att bygga muskler kan vara sämre än hos en yngre häst. Skräddarsydd utbildning och fodertillskott kan vara ett bra komplement för att optimera förmågan att återhämta sig. En häst med en kronisk respiratorisk sjukdom kan försämras med åldern och det kan bli nödvändigt att ändra och justera mediciner. Återkommande andningsbesvär kan vara ett tecken på en annan bakomliggande sjukdom.

Foder till den äldre hästen

Tänk på att grovfodret  ska vara näringsrikt och lätt att tugga och möjligen lagt i blöt. Den äldre hästen behöver mer protein än yngre vuxna hästar och kan vara känslig för alltför mycket stärkelse.

  • Gör inga plötsliga förändringar i utfodringsplanen - ändra inte på en foderstat som fungerar!

Vid utfodring i lösdrift, tänk på att den äldre hästen kan vara låg i rang och därför inte ha tillgång till den mängd foder som den har behov för.

Den sociala delen av ålderdom

Allt eftersom hästen blir äldre och svagare sker ofta förändringar i flockens hierarki. Den äldre hästen blir lägre i rang och känner dig osäker, det kan därför ibland vara bättre om den äldre hästen i stället går ensam eller med en enda vän, så den får lugn och ro.

  • Tänk också på att den äldre hästen kan ha svårare att anpassa sig till en ny flock eller ny miljö

pleje_af_den_aeldre_hest_smaaflokke.jpg

Checklista för den äldre hästen

Regelbundna hälsokontroller hos veterinär, rekommenderas 1-2 gånger per år. Kom även ihåg:

  • Avmaskning
  • Tandvård
  • Hovvård

En veterinär kan bäst svara på frågor om din hästs behov och av veterinären kan du få hjälp med tips och råd som ger de bästa förutsättningarna för just din häst.

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER