Utfodringstips

Genom utfordringen har man inflytande över huruvida en häst utvecklar magsår. 

  • Fördela grovfodret på minst 4 tillfällen per dag
  • Reducera mängden kraftfoder. 
  • Om man ändå måste ge större mängder kraftfoder, försök fördela givan över så många tillfällen som möjligt under dagen.

 

Tips för förebyggande av magsår

  • Man bör se till att 80% av kraftfodret ges under dygnet ljusa timmar. Det vill säga mellan 07 och 19. Om man erbjuder fri tillgång på bete eller grovfoder kan det också hjälpa till att utjämna pH nivån i magsyran.
  • Att reducera mängden kraftfoder (kornprodukter) eller att sprida ut ransonen på flera givor över dagen kan hjälpa till att motverka magsår.
  • Erbjuda färskt vatten hela dygnet kan reducera risken.
  • Ge hästen en mindre mängd grovfoder (ca. 2 liter/2kg) innan träning. Det bildar ett slags lock över maginnehållet och på så sätt motverka att det kommer i kontakt med magsäckens vita del och irriterar dess slemhinna.
  • Transporter är också tätt sammankopplat med en ökad risk för magsår. Genom att reducera den stress som uppstår under transporten kan man motverka risken för magsår. Till exempel kan man se till att transportera hästar som känner varandra tillsammans och låta dem stå tillsammans om de ska övernatta på nya ställen.
  • Magsår kan uppstå till följd av fysiologisk stress, exempelvis vid skada eller annan sjukdom. Fråga därför gärna din veterinär om den medicin din häst får ökar risken för magsår och vilka symtom du i sådant ska vara uppmärksam på. 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER