Vilka hästar får kvarka?

Alla hästar kan få kvarka men särskillt unghästar och hästar som inte tidigare har varit exponerade för bakterien är mottagliga för infektion med kraftiga symtom. Äldre hästar uppvisar ofta ett något mildare sjukdomsförlopp.

Hur smittar kvarka?

Bakterien är mycket smittsam och sprids från häst till häst genom det var (pus) som utvecklas i nos- och svalgregionen från en sjuk häst. Detta sker antingen genom direktkontakt med smitta från en sjuk häst eller indirekt via spridning i omgivningen. Det senare kan tillexempel ske genom spridning från sjuk häst till vattenkopp, krubba och annan inredning eller utrustning, som sedan en frisk häst kommer i kontakt med. Kvarkabakterien överlever i miljön i 2-3 dagar. Under optimala förhållanden (bl.a fuktig miljö) kan den dock överleva i flera veckor. Inkubationstiden, alltså den tid det tar från smitta tills dess att hästen har utvecklat symtom, är ca 3 dagar. Sedan kan hästen fortsätta smitta upp till 10 veckor efter det att man ser några egentliga symtom. Vissa individer kan till och med vara smittsamma längre än så. Om bakterien etablerar sig i hästen luftsäckar kan den fortsätta sprida smitta till sin omgivning i flera år.

 

Skicka din historia

Har du en berättelse om din häst du vill dela med andra? Skicka den gärna till oss!

LÄS MER